“Sajnálatomat és tiltakozásomat kell kifejeznem a szlovákiai kormánykoalíció részét képező Szlovák Nemzeti Párt elnökének az ünnepségen elhangzott magyarellenes, népeink békés együttélését aláásó kijelentései miatt” – írta levelében Váradi Lajos, a pozsonyi magyar nagykövetségből. Címzett: Jozef Markuš, elnök, Matica slovenská

Feladó: Váradi Lajos, Id.ügyvivő, a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Pozsony

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton is szeretném megköszönni a Matica slovenská alapításának 145. évfordulója alkalmából szervezett 2008. augusztus 2-i ünnepségre szóló meghívását és azon a munkatársai által irántam tanúsított szívélyes fogadtatást és vendégszeretetet.

A meghívásnak Heizer Antal nagykövet úr távollétében annak tudatában tettem eleget, hogy ez az alkalom is jól fogja szolgálni népeink közös történelmének, nemzeteink nagyjainak kölcsönös tiszteletét és országaink közeledését. Amikor a Nagykövetség koszorúját elhelyeztem a Szlovák Nemzeti Temetőben, elismeréssel adóztam mindazoknak, akik elősegítették a szlovák nemzet felemelkedését, egyben kinyilvánítottam a népeink közötti kapcsolatok erősítése, a közös jövőnk iránti elkötelezettségünket.

Ugyanakkor sajnálatomat és tiltakozásomat kell kifejeznem – amit szóban már a helyszínen is megtettem Stanislav Bajaník alelnök úrnak – a szlovákiai kormánykoalíció részét képező Szlovák Nemzeti Párt elnökének az ünnepségen elhangzott magyarellenes, népeink békés együttélését aláásó kijelentései miatt. Ezek szöges ellentétben állnak azzal a ténnyel, hogy a két társadalom és a gazdaságok kapcsolatai dinamikusan bővülnek; azon értékekkel és törekvésekkel, melyeket maga a Matica slovenská, és a nemzeteink kapcsolatait jobbítani akarók képviselnek; s tartalmukban és stílusukban ellentétes szemléletet tükröznek kormányfőink 2007 nyarán történt megállapodásával, az építkezés és megbékélés céljaival.

Kénytelen vagyok feltenni a kérdést, milyen cél vezérli azt, aki mindezt veszélyezteti? Vajon milyen szándékkal próbálja sértegetni az SzNP elnöke a szomszédos országot, valamint a saját országa nem szlovák nemzetiségű állampolgárait? Miért tart attól, hogy a közösségek konfliktus nélkül tudnak együtt élni? Miért nem veszi figyelembe, hogy a két ország társadalma és a két üzleti közösség milyen ütemben építi egymással a kapcsolatokat, a hidakat?

Tisztelt Elnök Úr!

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy Ön nem felel a Szlovák Nemzeti Párt elnöke által elmondottakért, s nem is válaszolhat helyette a fenti kérdésekre. Ugyanakkor helyénvalónak tartanám, hogy a rendezvény házigazdáiként megtalálják a módját annak, hogy észrevételezzék Ján Slota elnök sértő kijelentéseit. Feltételezem ugyanis, hogy a Matica slovenská, a szlovák nemzet legjobb hagyományaira építve nem azonosul ezekkel a bántó szavakkal, s a szervezetet remélhetőleg a jövőben is az őszinte és kölcsönös együttműködés nemes és baráti szándéka fogja vezérelni.

Tisztelettel üdvözli:

Váradi Lajos
Id.ügyvivő