A magyar szervezetekből felállt Központi Koordinációs Tanács tegnap Galántán fogalmazta meg ajánlását az iskolák felé azzal a honismereti tankönyvvel kapcsolatban, melyben a földrajzi nevek kizárólag szlovákul vannak feltüntetve.

A testület elfogadhatatlannak tartja, hogy az alapiskolák negyedik osztályos tanulói számára a minisztérium egy olyan honismereti tankönyvet íratott, amelynek magyar szövegében minden szlovákiai helységnevet és földrajzi megnevezést szlovák nyelven írnak. A pedagógusok és a szlovákiai magyarok széles körének véleménye szerint a kiadvány oktatásra alkalmatlan. Mivel visszavonását az oktatásügyi miniszter megtagadta, a Koordinációs Tanács azt ajánlja, hogy a jelzett tankönyveket a magyar iskolákban tanuló gyerekek szülei és pedagógusai gyűjtsék össze, október 8-án egyszerre küldjék vissza Ján Mikolaj tárcavezetőnek, és jelezzék, hogy helyette a tankönyv korábbi változatából fognak tanítani.

A levél teljes szövege:

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!
Tisztelt SZMSZSZ ASZ Elnök Asszony / Elnök Úr!

Az elmúlt héten jutott el iskoláinkba a 4. évfolyam számára kiadott Honismeret tankönyv javított kiadásának 1. része, mely felháborodást váltott ki a pedagógusok és a szülők körében. Az új tankönyv tartalmában lényeges változások nincsenek. Ami azonban a tankönyv javított kiadásában szembetűnő, az a földrajzi nevek használata. Míg az eredeti tankönyvben minden földrajzi megnevezés a magyar szövegkörnyezetnek megfelelően magyar formájában szerepelt, addig a most kiadott tankönyv kizárólag csak a földrajzi megnevezések szlovák formáját használja. Teszi ezt nemcsak a városok, de a természetföldrajzi meghatározások esetében is. A tíz éves gyermekek így egy kevert nyelvű tankönyvet kapnak a kezükbe, mely számos nyelvtani következetlenséget is tartalmaz, nehezítve ezzel a tananyag megértését.

Mikolaj miniszter elérte szándékát, melyet tavaly ősztől erőltet a tankönyvkiadókra. A politikai befolyással született nyelvtörvényre és a földrajzi megnevezésekről szóló jogszabályra hivatkozva, az ilyen tankönyvek kiadásával megsérti a kisebbségek nyelvhasználatára vonatkozó nemzetközi megállapodásokat, saját pártja politikai szempontjait erőltetve, figyelmen kívül hagyja az oktatási folyamat során a tanulók életkori sajátosságait és az anyanyelvhasználat kialakult szokásait.

A szlovákiai magyar iskolákban az elsajátított ismeretek hasznosítható tudást kell, hogy nyújtsanak a diákoknak, de a tankönyv nem sugallhat olyan véleményt, hogy csak a szlovák megnevezéseknek van létjogosultságuk. Nem érthetünk egyet azzal a gyakorlattal, mely kitiltja tankönyveinkből a magyar földrajzi megnevezéseket, minimálisra csökkenti a nemzeti közösségünkre vonatkozó értékek bemutatását, ezért követeli, hogy a tankönyvet vonják vissza.

Mindezek okán a Központi Koordinációs Tanács azt ajánlja a szülőknek, hogy utasítsák el a 4. évfolyam számára készült Honismeret tankönyv 1. részének használatát, és a megrendelt példányokat az iskolák vezetésével, pedagógusaival együttműködve gyűjtsék össze és 2008. október 8-án küldjék vissza Ján Mikolaj miniszternek (Ján Mikolaj, Ministerstvo školstva SR, Stromova 1, 813 30 Bratislava) a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumába. A pedagógusok a továbbiakban is a tankönyv 2000-ben kiadott eredeti változatát használják a tanítási órákon.

Galánta, 2008. szeptember 30.

A Központi Koordinációs Tanács tagjai:

Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke
Mézes Rudolf, az SZMSZSZ országos elnöke
Pék László, az SZMPSZ országos elnöke
Szigeti László, parlamenti képviselő, az MKP oktatásügyi alelnöke T.
Magyar tanítási nyelvű alapiskolák igazgatói
SZMSZSZ alapszervezetek elnökei

Felvidék Ma, Pátria, sk