A Földön több pénzt költenek kábítószerekre, mint élelmezésre, ruházkodásra, lakásfejlesztésre, oktatásra vagy orvosi ellátásra. Naponta ötezren – fõként gyermekek – kezdenek kábítószereket használni.

Nyilvánvaló, hogy még az elõtt kell megállítanunk a kábítószerhasználatot, mielõtt még elkezdõdne. A Narconon arra összpontosít, hogy még fiatal korban, a gyerekek körében végezzen drogmegelõzést azoknak az eszközöknek az átadásán keresztül, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy távol maradhassanak a drogoktól.
A hatékony megelõzés szükségessége évek óta ismert. A családok, iskolai dolgozók, tanárok és közösségi vezetõk felismerik, hogy a drogmegelõzési módszerek legtöbbje kudarcot vallott. Jelenleg egyre több és több fiatal használ drogokat, bár milliárdokat költünk arra, hogy csökkentsük a kábítószerek használatát.
A Narconon kidolgozott egy módszert, amely eredményesen távoltartja a gyerekeket a kábítószerektõl. Az elmúlt két évtizedben elért eredményeink meggyõzõek.
A Narconon programot William Benitez, az Arizonai Állami Börtön egyik rabja alapította 1966-ban. Benitez elolvasta L. Ron Hubbard amerikai író és humanitárius egy könyvét, és az abban található alapelvek alkalmazásával volt képes arra, hogy véget vessen heroinfüggõségének, és számos más rabot is hozzásegítsen ugyanehhez. A Narconon központok jelenleg világszerte többszázezer embert oktatnak a drogmegelõzésrõl, valamint drogfüggõk ezreit rehabilitálják.

Az elmúlt 25 évben a következõket valósítottuk meg:

 • több ezer iskolának és oktatási csoportnak tartottunk elõadásokat;
 • több, mint 1.580.000 tanuló hallgatta meg ezeket az elõadásokat;
 • több, mint 3.500 tanulót képeztünk ki a kortárs elõadói programon;
 • tanárok, szülõk és szakemberek számára tartottunk speciális kiképzési programokat.

A Narconon fõ célkitûzése az, hogy csökkentse, majd végsõ soron megszüntesse a droghasználatot a társadalomban. A Narconon drogmegelõzési program célja önmagáért beszél – megmenteni a fiatalokat a kábítószer-használattól, ami azt jelenteni, hogy az elõtt kell elérnünk õket, mielõtt még elkezdenék használni õket.

A Narconon drogmegelõzési program célkitûzései a következõk:
o eljuttatni a fiatalokhoz az igazságot a drogokról, melynek eredményeként elveszítik érdeklõdésüket a kábítószerek kipróbálásával és használatával szemben, valamint megértik, hogy a kábítószerek miért nem jelentenek érvényes megoldást az élet problémáira;
o olyan információval ellátni a fiatalokat, amely a kortársaiktól származó nyomással, a kommunikációval, a célok kitûzésével, valamint azok megvalósításával és más olyan, hasonló témakörökkel foglalkozik, amelyet az életükben felhasználhatnak annak érdekében, hogy távol maradjanak az alkoholtól és egyéb drogoktól.

A program tartalma
A hatékony drogmegelõzés során a Narcononnak elõször azt kellett megtalálnia, ami miatt a drogmegelõzésre tett kísérletek kudarcot vallottak a múltban.
A korábban elsõdlegesen alkalmazott módszer az “elrettentési taktika” volt. Ez egy arra tett erõfeszítés volt, hogy a fiatalokat elriasszuk a drogoktól – ez azonban sohasem mûködött.
A több ezer elõadás során, amit tartottunk, kikristályosítottunk egy olyan megközelítést, amely a gyerekek nyelvén beszél, és igen jó eredményeket ér el a gyerekeknél. Szakembereink, akik közül sokan maguk is volt drogfüggõk, tapasztalatból beszélnek, és a kábítószerhasználatról egy igen valóságos képet festenek.

A drogokkal kapcsolatos legfontosabb információt humorosan és olyan hasonlatok felhasználásával értetik meg, amelyek megfelelnek a hallgatók életkorának.
Nem csak azt mondjuk a gyerekeknek, hogy “Mondjatok nemet!”, hanem úgy oktatjuk õket, hogy önmaguk jussanak erre a következtetésre.
135 000 olyan kérdõívet vizsgáltunk át, amelyeket a tanuló töltöttek ki. Ez megmutatta nekünk, hogy a gyerekek megítélése szerint melyek voltak azok az információk, amelyek hozzásegítették õket ahhoz, hogy:

 1. a “talán kipróbálnám a drogokat” hozzáállást egyértelmû “nem”-re változtassák,
 2. megerõsítsék bennük az elhatározást, hogy nem használnak drogokat, amennyiben már addig is így gondolták,
 3. abbahagyják a droghasználatot (azoknál, akik már kábítószerhez nyúltak).

A Narconon felfedezte a humor hatalmas erejét, amellyel eljuttathatjuk üzenetünket a gyerekekhez. Felfedeztük, hogy minél több humorral fûszerezzük az elõadásokat, annál jobbak az eredmények. Közvetlen összefüggést találtunk a humor mértéke és aközött, hogy a gyerekek mennyire érzékelik veszélyesnek a drogokat – minél több humort alkalmaztunk, annál veszélyesebbnek gondolták a gyerekek a drogokat.
Elõadásaink során azokat a problémákat is érintjük, amelyek gyakran a droghasználat mögött húzódnak meg. Egy olyan fiatal életében, aki kábítószereket használ, ekkor már ott a droghasználattal kapcsolatos probléma, plusz az a probléma, ami miatt a kábítószerhez nyúlt. A tizenévesek között általános az unalom vagy a másokkal történõ kommunikációra való képtelenség. Amennyiben a problémával idõben elkezdenek foglalkozni, akkor olyan megoldásokat lehet kidolgozni rájuk, amelyek segítségével az alkoholnak vagy más drogoknak való ellenállás könnyebbé válik. Olyan további témákat is érintünk, mint például célok kitûzése az életben és azok megvalósítása, melyek segítenek abban, hogy ne essenek bele a kábítószerek csapdájába.
A Narconon bemutatókat olyan területekre osztottuk fel, amelyek az alkohollal és egyéb drogokkal kapcsolatos alapvetõ információt tartalmazzák. Mindenkor az adott korcsoporthoz igazítjuk õket, és olyan valóságos példákon keresztül mutatjuk meg õket, amelyek gyakran droghasználathoz vezetnek:

 • a drogok testre gyakorolt hatásai;
 • a drogok elmére és gondolkodásra gyakorolt hatásai;
 • a marihuána igaz története;
 • az alkohol – mi is az valójában, és hogyan hatnak a reklámok a fiatalokra;
 • a kortársak nyomása és a droghasználatnak való ellenállás;
 • célok kitûzése és megvalósítása az életben – hogyan hat ez a droghasználatra irányuló vágy megszüntetésére;
 • a függõség – hogyan kezdõdik, és mi okozza azt, hogy a személy továbbra is drogfüggõ marad.

A program értékelése – eredmények
Az elõadások után minden tanuló kap egy kérdõívet, mely segítségünkre van abban, hogy kiértékeljük a program hatékonyságát. A kérdõívek olyan fontos adatokat tartalmaznak, amelyeket a bemutatók hatékonyságának fokozására, naprakészen tartására és általános javítására használunk.
Sikerünket azzal a kérdéssel mérhetjük fel, hogy “Ennek az elõadásnak sikerült megváltoztatnia azt, ahogyan a drogokkal kapcsolatban gondolkozol?” A mai napig összességében több mint 96%-ban pozitívak a visszajelzések.
o azok 40%-a, akik korábban azt gondolták, hogy “a drogok azért nem lehetnek olyan rosszak”, az elõadás után azt válaszolták, hogy soha nem fogják kipróbálni a kábítószereket;
o 45%-uk válaszolta azt, hogy a droghasználattal kapcsolatos negatív döntésüket megerõsítette az elõadás;
o több mint 96%-uk érezte úgy, hogy sok olyan dolgot tudott meg a drogokról, amivel korábban nem volt tisztában.
A Narconon programon egy Los Angeles-ben végzett független FASE (Foundation for Advancement in Science and Education – Alapítvány a Tudományok és az Oktatás Fejlesztéséért) tanulmány a következõket állapította meg:
“Figyelemre méltó változás állt be azoknak a nézeteiben, akik elõzetesen azt vallották, hogy nem zárkóznak el a droghasználattól. A válaszok a drogok ártalmaival kapcsolatban határozottan magasabb tudatosságról tettek bizonyságot. Általánosak voltak az olyan kijelentések, miszerint soha nem használnak többé drogokat.”
A felmérések eredményeit arra is használjuk, hogy rendszeresen naprakésszé tegyük az elõadásokat, hogy az olyan, újonnan felbukkanó problémákkal vagy szituációkkal is foglalkozzunk, amelyekkel a gyerekek és a fiatalok szembetalálják magukat. Ez képessé tesz bennünket arra, hogy közvetlenül maguktól a gyerekektõl tudjuk meg, hogy pontosan milyen információra van szükségük – ahelyett, hogy mi, felnõttek döntenénk el, mire van szükségük.
Az eredmény egy nagyon nagy benyomást tevõ, hatékony program, amely valóban elfordítja a fiatalokat a kábítószerek használatától.

DROGMEGELÕZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A NARCONON DROGMEGELÕZÕ ELÕADÁSOK TARTALMA
A Narconon drogmegelõzõ elõadások tartalmát és elõadásmódját mindenkor ahhoz a korcsoporthoz igazítjuk, amelyik éppen hallgatja õket. Az adott iskola vagy csoport számára megfelelõ programot a Narconon munkatársaival való egyeztetés során lehet megállapítani. Az elõadás során és azt követõen mindenkor arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy kérdezzenek és vegyenek részt aktívan a programban.
Drogok a testben
A hatások, amelyeket a drogok a testre kifejtenek.
A drogok vagy kémiai anyagok felhalmozódása a testben, valamint azok hosszú távú hatása a személyre.
A drogok, az alkohol és a média
Mi az alkohol, és hogyan készül.
Szeszesital-reklámok – ezek hatásának bemutatása.
Hogyan használják ma a médiákat arra, hogy az alkoholra vonják a figyelmet, és dicsõítsék annak hatásait.

Hogyan hatnak a drogok a gondolkodásra
Annak bemutatása, hogy mi az elme, és hogyan mûködik.
A drogok által az elmére kifejtett hatások.
Hogyan hatnak a drogok a tanulási képességre és a viselkedésre.
Az igazság a marihuánáról
A marihuánáról elterjedt általános mítosz és hamis információ szétoszlatása.
A marihuána által a testre hosszútávon kifejtett hatások.
Hogyan hat a marihuána a személy érzelmi világára.
A dohány, a dohányzás és az egészségi állapot
Hogyan hat a dohányzás a szervezetre.
A nikotinfüggõség és hosszú távú kockázatai.
A dohányáruk reklámozása és annak hatásai a fiatalokra.
Célok megvalósítása az életben
Mi egy cél, és miért fontos az, hogy az ember célokat tûzzön ki.
Egy játék összetevõi, és hogyan vonatkozik ez az életre.
Hogyan maradjunk lelkesek és valósítsuk meg a céljainkat.
Drogfüggõség
A drogfüggõség, az alkohol és egyéb drogok hosszú távú hatásai.
Miért fokozza egy drogfüggõ folyamatosan a fogyasztott kábítószer mennyiségét.

Amit a gyerekek a Narconon programról mondanak

A Narconon minden évben több tízezer tanuló számára tart elõadásokat, melyekbõl hetente ontják a sikereket. Idõnként felmerül a kérdés, hogy “Valóban elérjük a gyerekeket?”, vagy “Képesek vagyunk arra, hogy tényleg megelõzzük azt, hogy drogokhoz nyúljanak?” A Narconon esetében tudatában vagyunk annak, hogy ez a program a legsikeresebb abban, hogy a társadalomban igazi változást hozzunk létre, de úgy gondoljuk, hogy a gyerekektõl érkezõ visszajelzések önmagukért beszélnek.
A következõkben olyan írásokat találunk, amely a következõ kérdést válaszolja meg: “Ennek az elõadásnak sikerült megváltoztatnia azt, ahogyan a drogokkal kapcsolatban gondolkodsz?”

“Most könnyebbé vált számomra az, hogy nemet mondjak. Az elõadás napján egy ‘barátom’ megpróbált füvet szívatni velem, de miután már tudtam, mi történhet, könnyebben ott tudtam hagyni.” általános iskolás tanuló

“Azt hiszem, nagyon jó, hogy elmondták nekünk az LSD történetét, mert bizony azt hittem, hogy az egy biztonságos drog. Azt is megtudtam, milyen veszélyes a fû. Régen azt hittem, ártalmatlan.” középiskolás tanuló

“Igen, mielõtt megtartották volna ezt az elõadást, úgy gondoltam, hogy kipróbálom, de most azt mondom, hogy soha.” általános iskolás tanuló

“Igen, a fû-étvágyam valahogy megváltozott. Amikor régebben megkérdeztek, hogy kérek-e egy slukkot, általában kértem, de amikor az elõadás napjának estéjén felajánlották, hogy menjünk el valahová kocsival és szívjunk füvet, akkor valami olyat tettem, amit még soha, nemet mondtam, elutasítottam a dolgot. Nincs rá szükségem. Az elõadó nagyon értette a dolgát, és örülök neki, hogy így megváltoztatta a fû-használatomat.” középiskolás tanuló

“Igen, megváltoztak. Korábban gondoltam rá, hogy kíváncsiságból kipróbáljam õket, de most már tartok tõlük, mivel tudom, hogy milyen kárt okoznak. Nincs értelme.” középiskolás tanuló

“Határozottan felismertem, hogy a drogoknak nem lehet többé szerepe az életemben.” középiskolás tanuló

“Igen, az elõadás után nagyon megváltozott a drogokkal kapcsolatos nézetem. Nem fogom azzal tölteni az életemet, hogy azt várom, vajon belehalok-e vagy sem.” általános iskolás tanuló

“Igen. Azt gondoltam, hogy drogozni teljesen OK, de ezentúl sohasem fogom használni õket.” általános iskolás tanuló

“Annyira mókás és komoly, lényegretörõ és érdekes volt az elõadás, hogy mûködött. Korábban úgy gondoltam, hogy a középiskolában a többiek hatására majd biztos ki fogom próbálni a marihuánát, de most már tudom, hogy nem fogom.” középiskolás tanuló

“Igen, az elõadó tényleg segített, hogy meglássam a drogok rossz oldalát. Tudom, hogy távol fogok maradni a drogoktól. Még a dohányzást is abbahagytam.” középiskolás tanuló

“Igen. Sohasem tudtam, milyen rosszak is a drogok valójában. Az elõadó tényleg tudta, hogy mirõl beszélt, mély benyomást tett rám.” általános iskolás tanuló

“Igen, régebben is tudtam, hogy veszélyesek, de voltak kétségeim. Most már nincsenek kétségeim.” középiskolás tanuló

“Igen, mivel ismerek valakit, aki azt mondta a drogokról, hogy szuperek. Most már én fogom elmondani nekik azt, amit megtudtam, és hogy én nem fogok drogokat használni.” általános iskolás tanuló

“Igen, határozottan megváltozott. Megtanultam, hogy a kábítószerek nem megoldások, csak elfedik a problémát. Megtudtam, hogy a marihuánával kapcsolatban nagyon sok hazugság kering.” általános iskolás tanuló

“Igen, most már látom, pontosan milyen kárt okoz a testben a kábítószer. Az elõadóval való találkozás és az élettörténetének meghallgatása tényleg felnyitotta a szemem.” középiskolás tanuló