Öt évvel ezelőtt, 2003. szeptember 14-én került sor az árvai származású Zdenka Schellingová boldoggá avatására. A szerzetesnővér testi maradványai a pozsonypüspöki temetőben nyugszanak, és az ottani kórház kápolnájában található koponyaereklyéje.

Mivel a Remény szerkesztősége is Püspökin működik, így született a gondolat: egyik őszi zarándoklatuk éppen ide vezessen.
A Fájdalmas Szűzanya ünnepén, szeptember 15-én került sor a zarándoklatra a negyvenes évek végén épült, de csak 1993-ban felszentelt, szép, tágas kápolnában. A lelki program keretében először a keresztúti ájtatosságot imádkozták el a zarándokok, Szakál László főszerkesztő-helyettes, galántai esperes-plébános vezetésével. Ezt követően került sor Koller Gyula pápai prelátus előadására, amelynek témája Boldog Zdenka önfeláldozó élete, szolgálata és általában a mások iránti szeretetből vállalt szolgálat, áldozat volt. Zdenka egészségügyi nővérként dolgozott, majd a kommunisták bebörtönözték, testileg-lelkileg megkínozták. Amnesztiával szabadult, és három hónapra rá vértanúként halt meg. Tiszteletét a Püspökin működő keresztes nővérek ápolják, lelkipásztoruk, az évek óta Szlovákiában élő flamand szerzetes, Frank páter vezetésével. Az atya a nővérekkel együtt kedvesen fogadta a Remény zarándokait, a szentmise elején szlovákul és néhány szóval magyarul is köszöntve őket.
A szentmise főcelebránsa és szónoka a Remény főszerkesztője, Herdics György c. apát volt. Beszédében rámutatott: mindannyian arra törekszünk, hogy szentek legyünk. Éppen ezért a szentekre tekintünk, akik bizonyítékai annak, hogy minden korban és minden körülmények között lehet szentül élni. Ahogy magyar szentjeink az egész egyházat díszítik, ugyanúgy Boldog Zdenka is az egész egyházé. Örömét fejezte ki, hogy éppen ezen alkalomkor először magyar szentmisére is sor került e szent falak között.
A családias hangulatú közös ima után a hívek ereklyetiszteletre járultak az oltár elé, majd megtekintették Boldog Zdenkának a kápolna mellett berendezett emlékszobáját.
-tha-

Felvidék Ma, Remény