Az élelmiszerárak jelenlegi drágulása miatt a Bizottság indítványozta az unió élelmiszer-elosztási programjának bővítését. Többféle termékből részesülhetne egy szélesebb kör: a program jelenlegi költségvetését közel 70 százalékkal növelnék, így a program 500 millió euróval gazdálkodhatna. „Ezzel a lépéssel az Európai Unió a társadalom legelesettebb tagjai számára konkrét segítséget tud nyújtani – jelentette ki Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. – Az élelmiszerárak mostani ugrásszerű emelkedése sokukat rendkívül érzékenyen érintett. Ki kell terjesztenünk ezt a sikeres programot és megnövelnünk költségvetését, hogy minél több emberen segíthessünk. Az intervenciós készletek kimerülésével joggal vetődik fel az igény – a nemzeti táplálkozási szokásoknak megfelelő – élelmiszerek piaci beszerzése iránt.”

A program 1987-ben született, keretében a tagállamok élelmiszersegélyként hasznosíthatták az állami készletekben felhalmozott élelmiszer-felesleget. Időközben azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. A készletek mára szinte kimerültek, miközben egyre több a rászoruló és az élelmiszerárak az egekbe szöktek. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a program költségvetésének növelése és az élelmiszerek folyamatos nyílt piaci beszerzésének lehetővé tétele elemi érdek.

A társfinanszírozás bevezetésével nemcsak a források kezelése és tervezése javul, de a tagállamok is felelősségteljesebb szerephez jutnak a programban. A termékek köre nem korlátozódna az intervenciós készletet alkotó termékekre. A program keretében most első ízben például zöldségek, gyümölcsök és étolaj is biztosítható lenne.

A nemzeti hatóságok táplálkozási kritériumok alapján maguk választhatnák ki a szükségesnek ítélt élelmiszereket, és a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a civil szervezetekkel karöltve gondoskodhatnának elosztásukról.

A tagállamok saját belátásuk szerint dönthetnek a programban való részvételről. A segélyt általában a nélkülözők számos különböző csoportjához eljuttathatják, így például a hátrányos helyzetű családok, a kisnyugdíjasok, a hajléktalanok, a fogyatékkal élők, a veszélyeztetett gyermekek, a létminimum alatt élő és migráns munkavállalók, valamint a menedékkérők részére.

Jóllehet az Európai Unió világviszonylatban és átlagosan a legmagasabb életszínvonalat biztosító társadalmak egyikének számít, sok polgára mégsem jut elegendő táplálékhoz. Az Európai Unión belül közel 43 millió ember táplálkozása hiányos, azaz nem engedhetik meg maguknak, hogy minden másnap húst, csirkét vagy halat fogyasszanak. Jelenleg összesen 19 tagállam vesz részt a programban.

EUvonal