Szeptember 6-7-én került sor a csallóközi kegyhelyen, Szentantalon a Kisboldogasszony-búcsúra, amely idén, Szent Pál évében, a családok megújulása jegyében zajlott.

Az első napon, szombat este az ünnepi liturgiát és gyertyás körmenetet Pápai Lajos győri megyéspüspök végezte. Beszédében az emberi élet méltóságával és a kor által a családok elé tárt kihívásokkal foglalkozott. Buzdította a híveket, hogy a kor viszontagságai közepette szembe kell tudni nézni a közönyösséggel. Ennek legkiválóbb helye és eszköze a család intézménye. Az ünnepi szentmisét szentségimádás követte.
Vasárnap délelőtt az ünnepi szentmise celebránsa és szónoka Tóth Domonkos nyugalmazott nagyszombati segédpüspök volt. Szentbeszédében az élet védelme és az Isten abszolút életpártisága mellett foglalt állást. A kérdés gyakorlati oldalát Liseaux-i Kis Szent Teréz szüleinek példáján keresztül taglalta, különösen a gyermekek nevelésének fontosságát hangsúlyozva: a házaspárok a gyermek életét áldásnak és ne tehernek tekintsék.

Felvidék Ma, Remény