Szigeti László volt oktásügyi miniszter, a Magyar Koalíció Pártjának oktatási alelnöke, tegnap két – egy középiskola és egy egyetem – tanévnyitóján vett részt. A Komáromi Selye János Gimnáziumban jó benyomásokat szerzett. A Pátria Rádió Napi Krónikájában nyilatkozott tapasztalatairól.

– Egy jó hangulatú tanévnyitó volt a Selye János Gimnáziumban, mosolygós, vidám diákokkal találkoztam ott. Újdonság az iskolában az, hogy hatosztályos gimnáziumi osztály indult szeptemberben, ezért három új pedagógussal bővítették az oktatói gárda létszámát. Először az iskola fennállása óta – ami természetesen szintén újdonság – jött az az ötlet, hogy ezentúl spanyol nyelvet is oktatnak majd a gimnáziumban. Tehát ők már valóban az iskolai reformnak a részét valósítják meg.
Szigeti szerint viszont komoly gondot okoz itt is a tankönyvhiány, amelyek hiányoznak más alap- és középiskolából is, nemcsak a komáromi gimnáziumból. A tankönyvek hiánya azonban nemcsak a magyar oktatási intézményeket érinti, hanem a szlovák tannyelvűeket is – mondta Szigeti.

Szigeti László, az MKP képviselője a Selye János Egyetem tanévnyitóján is részt vett. A párt oktatási alelnöke optimista az egyetemet illetően, s a problémák ellenére is kedvező fordulatot vár a komáromi felsőoktatási intézmény életében.
– Egy kicsit talán korai ez az egyetemi tanévnyitó, de indokolt is, mivel az egyetem anyagi helyzete szükségessé teszi a korábbi kezdést. Gyakorlatilag a jubileumát ünnepelte az egyetem, mert ötödik akadémiai évét kezdi most szeptemberben. Tanévnyitói beszédemben inkább arra próbáltam appellálni, hogy a gondokat, problémákat kellő kommunikációval meg lehet és meg is kell oldani. Jó lenne, ha minden illetékes a megoldást szolgálná és az erre igyekvő rektorokét is egy pontba kellene helyezni.
Szigeti a tanévnyitón nem érezte, hogy komolyabb antagonisztikus feszültség lenne a jelenlegi rektor és a rektori széket megpályázó Tóth János között. Nem látott köztük semmiféle ellentétet, viszont elmondása szerint, hogy mi játszódik le a két emberben, azt nehéz lenne megmondani. Szigeti annyit még elárult, hogy a tegnapi postával érkezett meg a rektorátusra az oktatásügyi miniszter levele az új statútummal kapcsolatban, amely tartalmazta az új szenátus megalapítására vonatkozó alapszabályzatot, tehát most már gyakorlatilag nincs akadálya annak, hogy létrejöjjön egy új szenátus.

Felvidék Ma, sk