A győrújbaráti önkormányzat ülésén tegnap késő este döntés született arról, hogy azonnali hatállyal leváltják Takács Miklóst, a győrújbaráti iskola igazgatóját. Mint arról korábban hírt adtunk, ez az iskolaigazgató visszamondott egy nyertes Comenius-programot, amelyben felvidéki és erdélyi iskola is részt vett volna.

Az önkormányzat döntését nem csupán ezzel indokolták, hanem azzal is, hogy az iskolaigazgató gazdálkodása pazarló volt, ezért próbaidőben felmondták közalkalmazotti munkaviszonyát is, hallottuk a Magyar Rádióban.

Szerkesztőségünk szeptemberben már foglalkozott az üggyel, akkor a következőkről számoltunk be:
A Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK 2008 februárjában, közösen a szlovákiai Fél község magyar alapiskolájával és egy erdélyi alapiskolával együtt, pályázatot nyújtott be a Comenius Iskolai Együttműködések programba. A két alapfeltételnek maradéktalanul eleget tettek: három EU-tagországban működő iskola dolgozott ki közös programot kiváló minőségben. Ez utóbbira legjobb bizonyíték a szakértői értékelés: „A projekt címét meg tudták tölteni tartalommal, ezáltal minden résztvevő iskola megtalálja a neki való feladatokat, minden csoportnak megvan a maga részterülete. A célok konkrétak, meghatározottak. Arányosan oszlik el a munka a két év során, ami tanulói gyűjtőmunkára, aktivitásra épül, csoportmunkában és önkéntes alapon, saját témaválasztással. A program nagyon jól megtervezett és felépített, a célok és a feladatok jól kidolgozottak. …Összességében nagyon jó munka.”
Ilyen értékelés után nem meglepő, hogy a projekt pozitív elbírálásban részesült, a szlovákiai és az erdélyi alapiskolák egyenként 25 ezer euró, a győrújbaráti iskola 18 ezer euró támogatást kapott.
Mindenki boldog volt június végéig, amikor új igazgató, bizonyos Takács Miklós került a győrújbaráti iskola élére, akinek egyik első tette az volt az igazgatói poszton, hogy a partnereivel való egyeztetés nélkül visszamondta a programot. Ezzel nemcsak a győrújbaráti, de a féli és az erdélyi iskola is elesett a már megítélt támogatástól, magyarán: “takácsmiklós” a két kisebbségi magyar iskola zsebéből is kidobott 50 ezer eurót.

Szerkesztőségünk ma a féli alapiskola igazgatónőjétől tájékozódott a helyzetről. Jančošek Margittól megtudtuk, hogy nagyon sajnálták, amikor arról értesültek, hogy az iskola összesen 750 ezer koronától esett el, mert a magyarországi fél önkényesen visszamondta a projektet.

A féli iskola több projektben volt már sikeres, azonban ez lett volna az első nemzetközi nyertes pályázat, amely két évre szólt. A projekt célja egy kiadvány megjelentetése lett volna, Folyók titkai címmel, amelyben a Duna történetét dolgozták volna fel. Az igazgatónő leginkább azt sajnálja, hogy a diákok ezzel nagyon sok tapasztalattól esnek el, utazástól, hiszen Romániába és a Duna-folyó deltájához szerveztek volna tanulmányutat. A féli iskolában németnyelv-oktatás van, ezért arra készültek, hogy a németnyelvtudás bővítésére is lehetőség nyít volna. Nem beszélve arról, hogy a kutató munka során a honismereti, történelmi, irodalmi számítástechnikai ismeretek központi szerepet játszottak volna. És nem utolsó szempont az sem, hogy a kétéves projekt során több didaktikai eszközt vásároltak volna, ami az iskolában maradhatott volna: fényképezőgép, szkenner, számítógépek.
„Nagy vágyunk volt ez a Comenius-program, és minden projektnél gond a partneriskola megtalálása” – mondta Jančošek Margit.

Felvidék Ma, A.D., ncs