A mai kormányülésen az is eldőlt, hogy az állami egyetemek a 2009-2010-es tanévben 228 millió korona támogatást kapnak a levelező tagozatos képzéssel kapcsolatos költségeik enyhítésére.

Dušan Čaplovič kisebbségügyi és emberjogi kormányalelnök a szlovák-magyar vegyes bizottság június 10-ei pozsonyi ülésének kimeneteléről és eredményeiről tájékoztatta kollégáit. A testület tagjai akkor arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az etnikai konfliktusok megelőzésének egyedüli és legkézenfekvőbb módja a meglévő kisebbségi jogok tiszteletben tartása. Robert Fico pedig állítja: kormánya be is tartja a status quo megtartására tett ígéretét. Annak ellenére is, hogy a magyar alapiskolák negyedik osztályos tanulóinak szánt honismereti tankönyvekben csak államnyelven szerepelnek a földrajzi nevek.

A miniszterelnök szerint a valódi probléma az, hogy a szlovákiai magyar szülők gyermekei nem tudnak jól szlovákul. ,, A két nemzet közti konfliktusoknak is ez az oka,,- hangsúlyozta Fico.

A magyar külügyminiszter kijelentéseivel kapcsolatosan pedig, aki szerint lényeges különbség van Budapest és Pozsony, valamint Budapest és Bukarest kapcsolatában, azt mondta, hogy Göncz Kinga szavai már senkit sem érdekelnek.

A honismereti tankönyvekkel kapcsolatos hazai és külföldi kifogások az oktatásügyi miniszter szerint sem érdemesek válaszra.

Ján Mikolaj elmondta: esze ágában sincs büntetni azokat a magyar iskolákat, amelyek visszaküldték a tárcának a szóban forgó kiadványokat. Egyszerűen ignorálja őket. Egyébként sem több ezer tankönyv landolt a minisztérium portáján, mint ahogy azt a szakmai szervezetek állítják, hanem legfeljebb néhány tucat.

Felvidék Ma, Pátria, r