Dunaszerdahely önkormányzata a legutóbbi képviselő-testületi ülésén úgy döntött, eladja a több millió koronás adósságot felhalmozott Lórincz Gyula utcai panelházat.

Ezzel véget kívánnak vetni annak, hogy ne a város fizessen a nem fizetőképes családok után a szolgáltatásokért. Jelentős bevételkiesés keletkezik viszont abból is, hogy többen lakbért sem fizetnek a városi tulajdonban lévő lakások használatáért.
Hogy miért döntött az adósságot felhalmazó blokk eladása mellett a képviselő-testület, ahol főleg romák élnek, ifj. Hulkó Gábor alpolgármester a következőket nyilatkozta:
„Közismertté vált már mindenki számára, hogy milyen tartozásai vannak ennek a bloknak. Az itt lakók elsősorban a szolgáltatásokért nem fizettek, ami egy állandó terhet jelentett a városnak. Az érvényes törvények szerint amennyiben a bérlő nem fizet ezekért a szolgáltatásokért, akkor a tulajdonos felel a szolgáltatóval szemben, tehát a városnak kell megtéríteni az adósságot. Másrészt az önkormányzat évről évre milliós tételek között költött erre a blokkra. Voltak ugyanis olyan szolgáltatások, amelyeket az önkormányzatnak biztosítani kellett. Ez elsősorban a hidegvíz-szolgáltatást érintette. A vízművek kilátásba helyezte, hogy egyes lakásokban elzárja a vizet, de azt is, hogy akár az egész lakótömb nem kap vizet. Harmadsorban pedig a különféle vezetékek – villany, gáz – és az abkalok cseréje is már megérett. A Lőrinc Gyula utcán lévő panelházat tehát fel kell újítani. Ezért gondolta úgy a városi képviselő-testület, hogy költségkímélőbb megoldás lenne az, ha eladnák a lakótömböt. Azonban senki sem akart hozzájárulni ahhoz, hogy a nemfizető lakók az utcára kerüljenek. Együttműködve a Romológiai Kutatóintézettel egy olyan szociális milliőt szeretnénk kialakítani, amivel lehetőséget tudnánk biztosítani ezeknek az embereknek ahhoz, hogy a körülményekhez képest tisztességesen élhessenek” – nyilatkozta ifj. Hulkó Gábor.

Az érintett lakótömbben élő családok kiköltöztetésére előreláthatólag az év végéig sor kerül. Azok, akik szociális helyzetük miatt képtelenek fizetni a lakbért és a szolgáltatásokat, a Karcsai úti szociális házakban, illetve egy úgynevezett konténerblokkban kapnak elhelyezést.

„Ebben az évben fejeződött be egy új szociális lakásnak az építése, ahol kilenc lakásegység van. De épül még egy épületkomplexum, ami pótlakhatást biztosít ezeknek a szociálisan is hátrányos helyzetű embereknek. Ide ide azok kerülnek, akik a legtöbb adósságot halmozták fel”.

S hogy mi lesz majd a megüresedett lakótömbbel, erről a következőket mondta ifj. Hulkó Gábor alpolgármester: „A lakótömböt a város eladja, illetve azt már meg is szavazta a képviselő-testület. Az új tulajdonosra vár, hogy felújítsa nemcsak a blokot, hanem annak környékét is rendbe tegye. De hogy kik kapnak majd ott lakhatást, az már az új tulajdonostól függ”.

Felvidék Ma, sk