Végtelen történet a szlovákiai magyar tankönyvek nyelvhasználata. „Sem a hatályos rendeletek, sem a törvények nem változtak, tehát a kisebbségi status quot fenntartja a kormány” – érvel Ján Mikolaj oktatási miniszter, bár közben olyan szóbeli utasításokat ad, illetve levélben szétküldött javaslatokat tesz a könyvkiadóknak, amelyek végeredménye egy keveréknyelv.

Igaz, Ján Mikolaj ezt következetesen kétnyelvűségnek nevezi. És kitartóan ragaszkodik hozzá. „Semmi szín alatt nem változtatunk a bevezetett gyakorlaton – jelentette ki. – A tankönyvekben első helyen ezen túl is államnyelven fognak bekerülni a megnevezések, és az már a kiadókon fog múlni, milyen formában tüntetik fel a megnevezéseket a nemzeti kisebbségek nyelvén. De azért nem fogjuk teljes egészében rájuk bízni a dolgot, javasolni fogom, hogy a tankönyvnek ugyanazon az oldalán, sőt akár rögtön az államnyelvi megnevezés után, törtvonallal következzen az anyanyelvi megnevezés akár ragozott alakban, ahogyan azt a szöveg megköveteli.” Az egyik kereskedelmi televízióban a miniszter még példamondatot is mondott: „Idem do Zilina/Zsolnába…” És arra hivatkozott: Bugár Béla parlamenti képviselővel egyeztetett arról, hogy a szlovák földrajzi vagy helységnévnek alanyesetben kell szerepelnie a magyar szövegben. Megkeresésünkre Bugár Béla visszaigazolta, hogy tárgyalt a nyelvhasználat kérdéséről Ján Mikolajjal, de ő azt javasolta: a magyar megnevezés után ékeljék be alanyesetben a szlovák kifejezést. A miniszter a héten egyeztetni akar a tankönyvkiadókkal, Bugár kérte, hogy egy magyar iskolában oktató szlovák szakos tanárt is vonjanak be a megbeszélésbe, aki szakmailag tudna hozzászólni az elképzelésekhez. Az persze kérdéses, hogy egy szakembernek vagy nyelvésznek sikerülne-e meggyőznie a minisztert arról, hogy különbség van a kétnyelvű és a keveréknyelven írott szöveg között.
Ha minden igaz, Szigeti László és Berényi József képviselő holnap terjeszti a parlament elé a közoktatási törvény rövid módosítását, amely kimondaná, hogy a tankönyvek nyelve megegyezik az oktatási nyelvvel. Ján Mikolaj oktatási miniszter azonban már előre jelezte: a kormányzat nem fog hozzájárulni, hogy ilyesmi bekerüljön a törvénybe. Ignorálni fogja ezt a kísérletet is, ahogyan ignorálja a tiltakozásként visszaküldött tankönyveket. Szigeti László ennek ellenére úgy látja: a parlamenti vita segíthet a probléma megoldásában. Ha ugyanis a képviselők megértik, miről is van szó, törvényjavaslatuk akár még második olvasatba is kerülhet. Ján Mikolaj új elképzelését Szigeti elfogadhatatlannak tartja, mert az fenntartaná a keveréknyelvet. Magyar szövegben magyar földrajzi neveket kell használni Szigeti szerint. A kereszténydemokrata frakcióból néhány értik, mi okozza a gondot a magyaroknak. A magyar közösség további lépései pedig a miniszter és a törvényhozás magatartásától is függenek. A közoktatási törvény módosító javaslata holnap szerepel napirenden, Szigeti szerint a központi koordinációs tanács akár már szerdán összeülhet.

Felvidék Ma, Pátria, gyr