Eszébe jutott-e valakinek az, hogy utánanézzen, vannak-e a temetőjükben eltemetve híres személyiségek, vagy olyanok, akikre egykor egy közösség, legyen az akár egyházi vagy világi, büszke volt és munkájuk áldást jelentett mindenki számára. Egy kis nyomozást végeztünk mi is.

Kiderítettük, hogy Dunaszerdahelyen a zsidó temetőben nyugszik Jehuda Aszád, a világhírű rabbi, a köztemetőben pedig Tóth Kálmán egykori missziós lelkipásztor.

Légen viszont az egyik kriptában van eltemetve gróf. Benyovszky Rudolf zeneszerző, műkedvelő festő, aki Madagaszkár-sziget fejedelmének, Benyovszky Móricnak anyai ágon is egyenes leszármazottja. Róluk olvashatnak röviden az alábbiakban.

A Dunaszerdahelyi zsidó temetőben nyugszik Jehuda Aszád, az 1796-ban, a Pest megyei Aszód községben született világhírű rabbi. A híres Benet Mordecháj, Nicolsburg és Morva országos főrabbijának a jesivájára került, ahol csakhamar olyan hírnévre tett szert, hogy mestere már tizennyolc éves korában ötven növendék felügyelőjévé és tanítójává nevezte ki. Innen visszatért Dunaszerdahelyre, letelepedett, megnősült és a valóságos világról megfeledkezve életét a tanulásnak szentelte. Stein rabbi elhalálozása után választották meg Dunaszerdahely főrabbijává. Tudása, híre és tekintélye eljutott a Föld minden részébe. 1866-ban halt meg Dunaszerdahelyen. A helyi zsidó temetőben található sírja az évek során zarándokhellyé vált. Kornfeld Tibor, a zsidó hitközség egyik vezetője elmondta, hogy Jehuda Aszád leszármazottai már nem élnek, de a sírjáról – hasonlóan azon többi elhunytakhoz, akiknek már nem él itt hozzátartozója vagy leszármazottja – a hitközösség gondoskodik. Jehuda Aszádról nevezték el Dunaszerdahely belvárosának egyik terét is, ugyancsak a hitközség javaslatára.

Ugyancsak Dunaszerdahelyen van eltemetve az egykori református missziós lelkipásztor, Tóth Kálmán, aki százhárom évvel ezelőtt született. Részt vett az árvaházi mozgalomban, kivette részét Komáromban a Timóteus árvaház felépítésében, szolgált az árvák között, a II. világháború után két évig látogatta a Csehországba kitelepített magyarokat, hogy lelkileg is vigasztalja őket a megpróbáltatás idején. A prágai teológiai akadémia professzoraként pedig két évig tanította a leendő lelkipásztorokat. 1956-ban halt meg, Léván temették el. A család, amely Dunaszerdahelyen él, azonban úgy döntött, hogy ötven év elteltével áthelyezteti földi maradványait. Megtörtént az újratemetése is. Sírhelyét példásan gondozza a családja.

A Dunaszerdahelytől nem messze lévő Légen van eltemetve gróf Benyovszky Rudolf, Madagaszkár-sziget fejedelmének, Benyovszky Móricnak anyai ágon is egyenes leszármazottja. Ebben a községben i született 1874. szeptember 29-én és halála után is itt helyezték végső nyugalomra 1955 karácsonyán a kastély mellett lévő kriptában.
Zeneszerző is volt, szerzeményeinek egy sorozatát a pozsonyi rádió bemutatta. Zenei tevékenységének bizonyítéka, hogy maga is számos hegedűt készített. Gr. Benyovszky Rudolf mint műkedvelő festő, olajfestményeivel is több ízben bemutatkozott képkiállításokon Budapesten, Pozsonyban stb. Csaknem tíz éven keresztül elnöke volt a Csallóközi Múzeumi Egyletnek, s egyben az egykori Somorjai Csallóközi Múzeum alapító tagja is volt. Sírhelye ma már nagyon rossz állapotban van. Gyermekei nem voltak, így nincs, aki gondoskodna a kriptáról, de a község viszont szeretne javítani ezen a helyzeten és pályázatokon keresztül igyekszik pénzt szerezni annak rendbetételére.

Felvidék Ma, sk