Prohászka Ottokár születésének 150. évfordulója alkalmából szülővárosában, Nyitrán Mons. Viliam Judák nyitrai megyéspüspök meghívására mutatott be szentmisét Mons. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök.

A nyitrai Vizitációs templomban a Nyitráról, Nagykérről és a környező falvakból érkezett magyar zarándokok, valamint a helyi szlovák hívek részvételével került sor az ünnepi szentmisére október 10-én. A szentmise elején a nyitrai megyéspüspök üdvözölte a székesfehérvári főpásztort, a nyitrai székeskáptalan tagjait, a megjelent papokat és híveket, Prohászka Ottokár tisztelőit. A szentmise főcelebránsa Spányi püspök atya volt, aki latin nyelven végezte a liturgiát. Az igeliturgiában magyar és szlovák nyelvű olvasmányok és könyörgések hangzottak el. A nyitrai püspök ünnepi beszédében kiemelte Prohászka Ottokár ragaszkodását szülőföldjéhez, méltatta szociális elkötelezettségét, egyházhűségét. Vilmos püspök atya, aki az egyháztörténelem professzora is egyben, történeti kitekintésében kiemelte, hogy Prohászka Ottokár műveiben fellelhetők olyan gondolatok is, amelyekben már a II. Vatikáni Zsinat elképzelései körvonalazódnak az Egyház és a világ viszonyát illetően.
A szentmise végén a székesfehérvári püspök atya magyar nyelven szólt a megemlékezőkhöz és gondolatait a magyarul nem értők számára Farkas Zsolt garamkövesdi lelkiatya tolmácsolta.
A Pápai Himnusz elhangzása után a Prohászka-tisztelő tömeg átvonult a Szent Mihály-templomhoz, ahol egykor a nemzet apostolát megkeresztelték. A két püspök atya koszorút helyezett el a templomban található Prohászka-emléktábláknál.
A nyitrai püspök meghívására a püspöki rezidenciára vonultak a meghívott vendégek, ahol a szeretetlakoma után megtekintették a püspökség épületét valamint az egyházmegyei múzeumot.
Vilmos és Antal püspök atyák annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy tovább tudnak haladni azon a Prohászka Ottokár nevével fémjelzett úton, amely a két nemzetet nem elválasztja, hanem összeköti.

Pázmaneum

FOTOGALÉRIA

(Honlapunkon hamarosan olvasható lesz Mons. Viliam Judák nyitrai megyéspüspök szentbeszéde.)