A szeptember huszadikai komáromi Esterházy-emlékünnepség, amely a Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak hetedik Országos Találkozója keretében zajlott, jelentős visszhangot váltott ki a határon túl is. Levélben dicséri meg a szervezőket és rendezőket – a kiskomáromi /magyarországi/ Kecskés László Társaságot és a nagykomáromi Szlovákiai Református Egyházat Tempfli József nagyváradi püspök, aki a főszervező Nemes Andrásnénak így ír: „A legőszintébben közlöm, hogy nagyon készültem erre a nemes megemlékező alkalomra, mert nagyra becsülöm Esterházy János életáldozatát és be szerettem volna mutatni szentmisémet e vértanú boldoggá avatásáért. Ugyanakkor hangoztatni akartam kritikámat a Szlovák Köztársaság Kormánya felé a napjainkban folytatott magyarellenes szellemi ellehetetlenítés ügyében is. De „ember tervez, Isten végez” – megbetegedtem. Remélem, lesz még alkalom pótolni ezen önhibámon kívüli mulasztásomat. Kérem, adjanak reá alkalmat. Ugyanakkor csak a dicséret legmagasabb fokán tudok szólni az elküldött Molnár Imre-könyvről, melyet Esterházy Jánosról írt. Püspöki könyvtárunk díszhelyén helyezzük el. Alkalomadtán az írónak igyekszem egy szép könyvet eljuttatni. Elnök asszony gondoskodását is hálával köszönöm, s igyekszem adósságomat törleszteni. Sok szeretettel köszöntöm a kuratórium tagokat és köszönöm az egészségemért végzett imákat.
Tempfli József, Nagyvárad 81. püspöke

Felvidék Ma, batta