20 fiatalt bérmált meg a pilisszentléleki plébániatemplomban Viliam Judák nyitrai megyéspüspök november 16-án.

A szentmise két nyelven – szlovákul és magyarul – zajlott a templomban, amelyet megtöltöttek a hívek. Judák püspökkel koncelebrált Dusán Argalás, a nyitrai egyházmegyei hivatal irodaigazgatója, Galgóczi Rudolf zselízi plébános, Kiss-Mali László dorogi plébános és Bátor Péter Botond, a pálosok tartományfőnöke.

Nagyon fontos ez a látogatás számunkra Pilisszentléleken, ahol rendkívüli Szentlélek-évet tartunk – ezekkel a szavakkal köszöntötte a Nyitrai Egyházmegye főpásztorát Szeifert Ferenc plébános, aki köszöntőjében a falu és az itt lakók viszontagságos történelmére és Istenbe vetett töretlen bizalmára utalt.

A Pilisben már évszázadok óta magyar, szlovák és német anyanyelvű emberek élnek. Pilisszentlélek története összefonódott a pálos rend itteni megtelepülésével és történetével is. A török invázió után a pálos atyák szlovák híveket hívtak ide, hogy birtokaikat gondozzák és a kolostor romjait őrizzék, míg a Szentlélek kolostor újjáépülhet. Bár a kolostor nem épülhetett újjá, sőt a pálos rendet is eltörölték Magyarországon, a Szentlélek tiszteletét a hívek mindvégig megőrizték és a Szentlélek kegyelmét mindmáig érzik.

A szlovákiai egyházmegyék határainak átrendezésével a Nyitrai Egyházmegye szomszédossá, határossá vált az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével. A történelmi változások során meg kell keresnünk, meg kell látnunk, hogy Isten mit akart megértetni velünk ezekkel a változásokkal – emelte ki Szeifert Ferenc, majd utalt arra, hogy a két egyházmegye szellemi rokonságának, sőt talán egységének is különleges jele egy kiváló egyéniség: a Nyitrán született Prohászka Ottokár. Az egykori székesfehérvári püspök a maga korában is azt akarta, hogy az együtt élő népek és nemzetiségek közösen imádkozzanak és küzdjenek azért, hogy a szeretet országa megvalósuljon a népek között. Prohászka püspök 1925-ben Csobánkán mondott háromnyelvű beszédére emlékezve 2008 szeptemberében Csobánkán német, magyar, szlovák és roma nyelvű hívek jöttek össze, hogy folytassák a megkezdett munkát, a népek összefogását Isten országának megvalósításáért az új Európában. Ennek a megújulásnak pecsétje ez az ünnepi alkalom is – fogalmazott beszédében Szeifert Ferenc, kifejezve reményét, hogy a megbérmált fiatalok is részt vesznek ezeknek a céloknak a megvalósításában.

A szentmise után Judák püspök és kísérete a község iskolájába, majd falumúzeumába is ellátogatott, ahol a szlovák kultúrát mindmáig őrző emberekkel találkoztak és beszélgettek. A programot – csakúgy, mint a Szentlélek-év egyéb eseményeit a Béke és Igazság – Pilisszentléleki Modell Alapítvány szervezte. Ez a szervezet azon fáradozik, hogy az itt élő szlovák nemzetiségű emberek őrizzék és ápolják kulturális hagyományaikat, még akkor is, ha sokan már nem is beszélik jól anyanyelvüket. Talán az ő munkájuknak is köszönhető, hogy a most bérmált fiatalok mindegyike beszéli a szlovák nyelvet.

Magyar Kurír