Szombaton tartotta Komáromban a SZMSZSZ V. Országos Közgyűlését, a Szózat után a résztvevők szavalatot hallhattak, majd Mézes Rudolf, elnök köszönötte az egybegyűlteket.
A beszámolók után a küldöttek megvitatták az alapszabály módosításokat. Az V. Országos Közgyűlés küldöttei megválasztották a Központi Tanács tagjait, póttagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjait. A SZMSZSZ országos elnöke Mézes Rudolf /Galánta/, az alelnökök pedig Swartz Katinka /Rimaszombat-Tornalja/, Sátor Zoltán /Dunaszerdahely/ és Tankó Albert /Kassa-Szepsi/ lettek.
A vendégek köszöntőit követte a határozat és egy állásfoglalás elfogadása.

A tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolók, s a bizottságok tájékoztatója után az elkövetkező időszak fő feladatainak meghatározása következett. Majd sor került az SZMSZSZ Díj átadására.
Kitüntetett
Diákok:
1.Bondor Orsolya, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta
2.Jankovič Péter, Gépipari Szakközépiskola, Komárom
3.Karim Aziz Dávid, MTA és Gimnázium, Pozsony
4.Rigó Orsolya, Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta
5.Ürge László, Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár
6.Vasik Boglárka, Fábry Zoltán Alapiskola, Rozsnyó

Pedagógusok:
1.Csütörtöki Erzsébet, Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta
2.Labanc Zsuzsanna, Gépipari Szakközépiskola, Komárom
3.Morovics Ibolya, Széchényi István Alapiskola, Felsőszeli
4.Szombath Erzsébet, Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár

A Területi Választmányok által delegált küldötteket és a vendégeket Mézes Rudolf köszöntette:

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Tisztelt Vendégek! Kedves Küldöttek!

Négy év az emberiség történetében csupán egy röpke pillanat, ellenben az ember életében négy év már jelentős időszaknak számít.
Egy Szövetség, egy aktív tevékenységet kifejtő szervezet életét tekintve ez a megállapítás azonban még inkább érvényes, és igaz ez a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége esetében is.
Jól bevált szokás, hogy az ember hosszabb, rövidebb időszak elteltével mérleget készít, értékel, feladatok teljesítéséről, elképzelések megvalósításáról ad számot, s ezzel párhuzamosan újabb célkitűzések, tervek megvalósítását tűzi maga elé.
Ezzel a céllal adtak mára találkát maguknak Komáromban a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége alapszervezeteinek küldöttei.
Amikor kitűztük országos közgyűlésünk időpontját és helyszínét, nem sejtettük, hogy a híres történelmi múltú városban milyen mozgalmas időszakban teszünk egy fontos megállót.
Négy évvel ezelőtt, peredi országos közgyűlésünk alkalmával nem úgy terveztük a jövőt, hogy az visszafelé menjen.
Négy évvel ezelőtt az Európa Unió csecsemős korú polgáraiként sejteni sem mertük, hogy az EU óvodás korú gyermekeiként félve kell kimennünk majd az utcákra és még inkább félve kell átlépnünk az időközben megszüntetett országhatárokat.
Őszintén reméljük, hogy az elmúlt napokban Komáromban lezajlott események elősegítik azt, hogy EU-s iskolába menetelünk, az elemi évei talán vidámabbak, gondtalanabbak lesznek, mint az óvodás korunk volt és bízunk abban, hogy ezen hitünk nem válik csalfa reménnyé.
Ezúton is arra szeretnénk kérni országunk felelős vezetőit, hogy felelőtlen játékaikat, hagyják abba, mert nagyon is felelős poszton állnak, és ha ez nem megy, ezt nem tudják megtenni, akkor mutassák meg, hogy igazi férfiak és hagyják el azt a posztot, melyet felelőtlenül bitorolnak. Államférfiaktól igazi férfias cselekedetet várunk és ha már vitáznak, akkor azt úgy tegyék, hogy a másikban a partnert és ne az ellenfelet, a halálos ellenséget lássák.
Kívánom, hogy történelmi nevezetességű kikötő városunkban V. Országos Közgyűlésünkön a dicső 1848-49-as forradalom és szabadságharc komáromi várvédő hőseihez méltó módon folytassuk mai tanácskozásunkat és ha kompromisszumokat kell kötnünk, akkor azok a 160 évvel ezelőtti komáromi várvédők egyességéhez hasonlóak legyenek.
Életünket úgy kell irányítanunk, hogy a mindennapok rohanó, globalizálódó világában nem szabad megfeledkeznünk a nemzeti tudat fejlesztéséről, a fiatal nemzedék szellemi és lelki építéséről, a magyar családok gyermekeinek, a magyar szellemi és közösségi életben való aktív részvételének biztosításáról.
Továbbra is minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy biztosítsuk a szülőföldön maradás társadalmi, gazdasági, szellemi boldogulásának feltételeit.

Állásfoglalás

Állásfoglalás – Nyilatkozat
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének V. Országos Közgyűlésén

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének V. Országos Közgyűlésén a több mint fél ezer szervezetet képviselő csaknem 200 küldött egyöntetűen állapította meg, hogy Szövetségünk a legutóbbi Országos Közgyűlés óta eltelt időszakban kifejtett tevékenységével bizonyította, hogy fontos láncszeme a szlovákiai magyar közéletnek. Minden lehetséges eszközzel igyekeztünk javítani gyermekeink tanulási feltételeit és elsődleges feladatunknak tartottuk az anyanyelvi oktatás minőségének az emelését.
Az országos hatáskörű tevékenységet kifejtő szlovákiai magyar társadalmi és politikai szervezetekkel közösen próbáltuk javítani a szülőföldön való boldogulás feltételeit azzal is, hogy együttműködve kerestük a lehetőséget a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében.
Négy évvel ezelőtti országos közgyűlésünk alkalmával friss Európa Uniós ország polgáraiként örültünk annak, hogy új távlatok nyíltak meg előttünk. A schengeni övezetbe való besorolásunkkal három égtáj felé az ország határainak megszűntével reményeink tovább növekedtek, de hamarosan kénytelenek voltunk észrevenni, hogy a parlamenti választások után egy szerencsétlen módon összeállt kormánykoalíció minden reményünket rövid idő alatt romba döntötte és az előrelépés helyett a magyar nemzeti kisebbség létét is veszély fenyegeti abban az országban, ahol születtünk, s melyet hazánknak szeretnénk remélni, olyan hazának, melynek minden polgára egyenlő és nincsenek köztünk egyenlőbbek.
Szomorúan vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy két év alatt milyen óriási a visszaesés a magyar nemzeti közösség életében és a több éves szorgalmas munka eredménye az ígért status quo helyett atomjaira hull és a romokon nehéz lesz újból sikeresen építkezni.
A szomorú tapasztalatok ellenére megpróbálunk abban bízni, hogy a közelmúltban éppen itt Komáromban lezajlott tárgyalásoknak pozitív eredményei is lesznek és az ígéretek, nem felelőtlen politikusok döntéseiként csapódnak majd le a mindennapokban és újból arról bizonyosodhatunk meg, hogy látszólagos megegyezéssel csak pártjuknak, s azon belül is maguknak szeretnének szavazatokat szerezni a következő választásoknál.
Kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a lefolyása a tankönyvcsatának. Várhatunk-e az Európa Uniós állam felelős vezetőitől olyan felelősségteljes lépést, mely valóban a fejlett Európa felé mutatja az utat, vagy újból olyan döntések látnak majd napvilágot, melyek visszafelé veszik az irányt.
Arra szeretnénk kérni országunk felelős vezetőit, hogy felelőtlen játékukat hagyják abba, mert nagyon is felelős poszton állnak, s ha ez nem megy, akkor mutassák meg, hogy igazi férfiak és hagyják el azt a tisztséget, melyet ugyan jogosan, de felelőtlenül bitorolnak. Igazi államférfiaktól, igazi férfias cselekedetet várunk, s ha már vitáznak, akkor azt úgy tegyék, hogy a másikban partnert és ne az ellenfelet, a halálos ellenséget lássák.
A Magyar Koalíció Pártja vezetőinek pedig Komáromban zajló közgyűlésünkről azt üzenjük, hogy ha már kompromisszumot kell kötni, akkor a példa a 160 évvel ezelőtt komáromi várvédők egyezségéhez méltó legyen.

a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Komárom, 2008. november 22. V. Országos Közgyűlésének résztvevői

SZAKC Galánta, L.M.