November 21-én Székesfehérvárott a Fehérvári Polgári Védegylet a határon túli nemzetrészek sorskérdéseivel foglalkozott.
November 21-én Székesfehérvárott a Fehérvári Polgári Védegylet a határon túli nemzetrészek sorskérdéseivel foglalkozott. Szent István síremlékének koszorúzása után, a házigazda Kaszás István a volt köztársasági elnököt, Szűrös Mátyást, a Délvidéki Magyar Demokrata Párt elnökét, Ágoston Andrást és a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnökét, Petheő Attilát köszöntötte a konferencián.
Ágoston András előadásában kiemelte, hogy a vajdasági magyar nemzeti közösség létének három támpillére a kettős állampolgárság, az autonómia kivívása és egy mindenkori erős magyar külpolitika léte. Prioritásként említette egy mindenkori nemzeti minimum szem előtt tartását az összes koalícióba gyűlt vajdasági magyar párt részéről.
Petheő Attila elmondta, hogy a felvidéki közélet korábbi vezetői áruba bocsátották a felvidéki magyarságot. Hangsúlyozta, hogy a mai szlovákiai helyzetben mindennél fontosabb, hogy újra fogalmazzuk önrendelkezési igényeinket, foglalkozzunk nyelvi jogainkkal, oktatásunk helyzetével és a magyar nemzeti közösségünket sújtó rendeletek hatálytalanításával. Ha kell, e célok eléréséhez egy új, hiteles generációt kell az előtérbe emelni.
Az egykori köztársasági elnök előadásában arról szólt, hogy a határon túli közösségek nem tudnak eredményeket elérni egy erős anyaország nélkül. Semmilyen körülmények között sem szabadna megengednünk, hogy Szlovákia, vagy más államok megalázzanak bennünket. Meglátása szerint jogegyenlőség és a kölcsönös tisztelet jegyében kell mindenkinek jól élnie a Kárpát-medencében. Szűrös Mátyás szerint a haza otthonérzetét az autonómia teremtheti meg a kisebbségben élők számára. Az anyanyelv-kultúra-hagyomány hármas megerősödésében látja nemzeti közösségeink megerősödésének zálogát a veterán politikus.

Felvidék Ma