November 19-én a strasbourgi Európai Parlament épületében rendezték meg az úgynevezett EGTC-projekt nyitókonferenciáját. A párizsi székhelyű Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT) elnevezésű szervezet által vezetett projekt célja a határon átnyúló agglomerációk, városi vonzáskörzetek belső kapcsolatainak erősítése, a közös intézmények létrehozását és működtetését segítő ajánlások összeállítása.
A konferencián az Ister-Granum EGTC képviseletében a társelnökök, Meggyes Tamás és Ján Oravec polgármesterek, valamint Knapp János Pál esztergomi alpolgármester mellett Udvardi Péter, az EGTC igazgatója, Lunk Tamás, a helyi szakértői csoport vezetője, valamint Ocskay Gyula, az eurorégiós fejlesztési ügynökség ügyvezetője vett részt. A programban délelőtt a projektpartnerek mutatkoztak be, kifejtve, mely területeken tudnak hozzájárulni az úgynevezett URBACT-program által támogatott pályázat sikeréhez. Az Ister-Granum EGTC-t Ocskay Gyula és Lunk Tamás mutatta be. Az előadásokat követően került sor a projekt ünnepélyes sajtótájékoztatójára, amelyet Michel Delebarre, a Régiók Bizottsága előző és a MOT jelenlegi elnöke vezetett. A megszólalók között volt Jacques Houbart, a MOT főigazgatója, valamint Roland Vries, Strasbourg polgármestere. A sajtótájékoztatón részt vettek az együttműködő partnerek polgármesterei, képviselői is: Meggyes Tamáson és Ján Oravecen kívül Verín (Spanyolország), Slubice (Lengyelország), Odera-Frankfurt (Németország), Lille (Franciaország), Basel (Svájc), Kappelrodeck (Belgium) nevében. A délutáni programban szekcióülések, valamint két, határon átnyúló projekt megtekintése szerepelt. Este a strasbourgi polgármester adott fogadást a projektpartnerek képviselői számára. Az URBACT-program közvetlen brüsszeli kiírások keretében támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az európai városok fejlődését, versenyképességét segítik. 2007 és 2013 között három prioritás mentén nyújtanak támogatást, innovatív és minél több tagállamot érintő közös pályázatokhoz. A fenntartható városi fejlődés prioritáson belül összesen öt munkacsoport kezdhette meg munkáját. Ezek közül az EGTC elnevezésűt kezdeményezte a párizsi MOT, amelyet a francia minisztériumok közösen hoztak létre 1997-ben a határ menti együttműködések támogatása céljából. A szervezet mára egész Európára kiterjedő tevékenységet folytat.

Az EGTC-projekt célja, hogy a határ menti ikervárosok (mint amilyen a két Komárom, Aachen, Strasboug és Kehl vagy Esztergom és Párkány) körül megszerveződő agglomerációk le tudják küzdeni a határmenti, periférikus létből eredő hátrányukat, és képessé váljanak közös intézmények létrehozásával, működtetésével önálló városi és agglomerációs fejlesztéseket elindítani. Ez teljesen új tervezési szemléletmódot, a szakemberek szoros együttműködését, a döntéshozók nézőpontjának átalakítását és komoly társadalmasítási folyamatot igényel. Ehhez dolgoz ki minden partner akciótervet, valamint az érintett országok döntéshozói számára javaslatokat. A projektet koordináló brüsszeli szakértők pedig a partnerek által kidolgozott szakmai dokumentumokat egyesítik egy, az unió városi és határon átnyúló politikáját befolyásolni képes kézikönyvben. A projekt eredményeit 2006 májusában az esztergomi zárókonferencián ismertetik, várhatóan széles európai nyilvánosság, az unió legfőbb döntéshozói jelenlétében. A projektben az Ister-Granum EGTC nevében Esztergom Város Önkormányzata vesz részt. A részvételét megkülönböztetett figyelem kíséri, hiszen éppen a királyvárosban alakult meg az unió elsőként bejegyzett európai területi együttműködési csoportosulása (EGTC-je), amely a projekt „laboratóriumaként” is értelmezhető: itt nyílik elsőként lehetőség határon átnyúló intézmények létrehozására, például a turizmus, az energetika, az egészségügyi és egyéb közszolgáltatások, a tömegközlekedés stb. területén. A projekt egyben e célok megvalósulását is segíti az európai nyilvánosság és az uniónak a nemzetállamokkal szembeni elsődlegessége révén. Az a különös helyzet állt elő, hogy Esztergom és Párkány összefogásának köszönhetően ma Magyarország és Szlovákia nem Európa után szalad, hanem a kontinens versenyzőinek élmezőnyébe tartozik.

EGTC: Európai Területi Együttműködési Csoportosulás. A határokon átnyúló, a transznacionális (nemzetek közti) és a régiók közötti együttműködést segíti elő. A csoportosulások jogi személyiséggel és jogképességgel bíró szervezetek. Azaz vásárolhatnak vagy eladhatnak javakat, illetve alkalmazhatnak munkaerőt. A csoportosulások tagjai lehetnek: (uniós) tagállamok, regionális és helyi hatóságok, egyéb közjogi intézmények, társulások. URBACT: az URBAN Közösségi Kezdeményezés nyomán létrejött URBACT-program városok közötti tematikus hálózatokat épít az alábbi célok érdekében: az URBAN I-, URBAN II-programokban, valamint városrehabilitációs mintaprojektekben részt vevő települések, partnereik és 2004. május 1-jétől az új tagországok húszezer lélekszám feletti városai közötti, nemzetközi tapasztalatcsere előmozdítására; valamint a tapasztalatok elemzéséből levonható tanulságok hasznosítására.
Hídlap