A Csemadok Komáromi Területi Választmánya ismét újdonsággal rukkolt elő azzal, hogy szombaton Búcson megrendezte a Fiatal Értelmiségiek Fórumát. A járás fiatal értelmiségijeinek műhelymunkáján olyan előadások hangzottak el, melyek a magyarság által lakott régiók hétköznapjaihoz is mélyen kötődnek.
Petheő Attila, a Csemadok járási elnöke szerint meg kell mutatni, hogy van egy szakamailag felkészült generáció, amelynek tagjai szívesen segítik a szlovákiai magyar közösséget, ha nem félnek meghallgatni a véleményét.
A rendezvény célja az elnök szerint az is, hogy tudatosabbá váljon a felvidéki magyar közösség, hiszen az elmúlt esztendőkben és napjainkban a legjellemzőbb, hogy a szlovák erők tudatosan, előre megszervezve lépnek, a magyar közösség vezetői szinte mindig csak reagálnak, ráadásul az esetek többségében megkésve.
A Fiatal Értelmiségiek Fórum
nak megszervezése az első lépést jelentheti egy megkezdett úton.
Ezt mutatja, hogy a rendezvény előadói is a huszon-harmincéves generáció tagjaiból verbuválódtak.
Pém Bálint,a Szlovákiai Fiatal Gazdák Szövetségének elnöke a déli vidékek mezőgazdaságának kiútkereséséről beszélt.
Ezután Kiss Réka elemezte a honi magyar médiavilág állapotát.
Az ötórás, kérdésekkel és vitával tarkított fórumot Muraközy Kálmán, egyetemi hallgató beszámolója zárta a Selye János Egyetem jelenéről, közelmúltjáról és lehetséges jövőjéről. A résztvevők megegyeztek abban, hogy a következő év februárjában tartják a következő Fiatal Értelmiségiek Fórumát, melynek témáit januárban pontosítják majd.

Felvidék Ma, csktv