A magyarok szerint Magyarországnak minden szomszédjával romlott a viszonya – drámai mértékben Szlovákiával és Ausztriával. A közvélemény-kutató felmérése még a dunaszerdahelyi futballdráma előtt készült.

Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia – milyen Magyarország kapcsolata ezekkel az államokkal? – kérdezte a Forsense egy éve és most októberben is.

A válaszok szerint míg tavaly még a magyar-osztrák kapcsolatokat a megkérdezettek 65 százaléka jónak, nagyon jónak látta, ma mindössze 50 százalékuk vélekedik így. A 15 százalékos romlás az egyik legjelentősebb elmozdulás az egy évvel ezelőttihez képes, ennél nagyobb csak a Szlovákiához fűződő kapcsolatok megítélésében mutatkozik.

A szlovák-magyar viszonyt már tavaly is az emberek 52 százaléka rossznak vagy nagyon rossznak, 35 százalékuk semlegesnek tartotta, míg jónak csak 7 százalékuk. Mára ez a megítélés sokat romlott, 20 százalékkal kevesebben gondolják semlegesnek, és ennyivel többen, 70 százaléknyian rossznak a kapcsolatokat.

A kérdezettek 75 százaléka hallott arról, hogy a két ország között az utóbbi időben megromlott a viszony. Ennek okát a legtöbben Jan Slota kijelentéseiben (30%), illetve abban jelölték meg, hogy Szlovákiában egy szélsőségesen nacionalista párt is tagja a kormánynak (25%). A kérdezettek 11 százaléka vélte úgy, hogy a válság oka az, hogy a szlovákiai magyar iskolák kevés EU-s támogatást kapnak, 9 százalékuk, hogy a tankönyvekben nem szerepelnek magyarul a helységnevek, 7 százalékuk mondta, hogy a megromlott viszonyban szerepet játszottak Göncz Kinga Szlovákiát bíráló kijelentései, végül 5 százalékuk Malina Hedvig ügyében látja a kapcsolatok elhidegülésének okát. A kérdezettek negyede nem tudott válaszolni a kérdésre, további negyedük pedig egyéb okokat nevezett meg, ezek a zöme a szlovák politika magyarellenességével magyarázza a kapcsolatok elhidegülését.

A szlovák-magyar viszony romlásáért 56 százalék a szlovákokat hibáztatta, negyedük mindkét felet, 14 százalékuk nem tudta megmondani, melyik fél felelős és elenyésző azok aránya, akik a magyarokat okolták.

A tavalyi felmérés azt mutatta, hogy a magyarok az Ausztriához fűződő kapcsolatokat látták a legjobbnak, ezután Horvátország és Szlovénia következett, most Horvátország került az első helyre, Ausztria a második, a harmadik pedig most is Szlovénia. E három ország és Magyarország kapcsolata 60 pontnál többet kapott.

A megkérdezettek szerint inkább semleges viszony fűzi Magyarországot Ukrajnához, Romániához és Szerbiához. Az átlagértékek mindegyik ország esetében némi romlást mutatnak, de egyértelmű és jelentős negatív tendenciát csak a Szlovákiához fűződő kapcsolatokban érzékelnek az emberek, hisz az átlagérték a tavalyi 30 pontról 22-re csökkent.

A tavalyi felméréshez képest feltűnő, hogy mennyivel többen vannak, akik nem tudják egyértelműen megítélni, hogy milyen Magyarország és valamelyik szomszédja kapcsolata. A kapcsolatok hosszabb távú alakulásában az emberek Horvátország esetében igen jelentős javulást, Szerbia és Szlovákia esetében viszont jelentős romlást tapasztaltak az elmúlt fél évtizedben.

gondola.hu