Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára ma reggel a Duna Televízió stúdióvendége volt. A dunaszerdahelyi és pilisszerntkereszti események kapcsán a szlovák-magyar kapcsolatokról kérdezte őt a riporter.

  • Műsorvezető: Abban megállapodtunk, hogy futball szakíróvá egyikünk sem kíván válni, tehát magáról a stadionbeli eseményekről nem lesz szó, hanem sokkal fontosabb dolgokról, a magyar – szlovák kapcsolatok egészéről. Azt mondta tegnap Pilisszentkereszten, hogy elfogadhatatlan a kisebbségek ellen irányuló mindenfajta cselekedet, mind Magyarországon, mind Szlovákiában. Konkrétan?

  • Gémesi Ferenc: Azt gondolom, hogy az világosan látszott – még hogyha nem is tudjuk az okokat -, hogy a hét végén magyarországi szlovákok lakta településeken olyan jelzések történtek, táblák feliratok lefestése, amik elfogadhatatlanok. Magyarország soha nem akceptálja ezeket. Soha nem fogadja el, hogy a kisebbségekkel szemben ilyen fajta verbális, vagy fizikai agresszióra sor kerülhet. De azt gondolom, ez világos jelzés kell legyen. Ugyan e mellé hozzá kell azt is tenni, hogy a magyar kormány természetszerűleg ugyanígy fellép akkor, ha magyar kisebbséget érintő kérdés van. Ezért is jeleztem tegnap, hogy elfogadhatatlan bármi jellegű, még olyan is, amiben nem biztos, hogy tudjuk, hogy kisebbségellenes. Lehet, hogy egyszerűen vandalizmus, de a kisebbségek számára egy kellemetlen helyzetet, vagy feszültséget jelent.

  • Műsorvezető: És akkor nézzük meg, hogy hogyan alakulhatnak Dunaszerdahely után a magyar – szlovák kapcsolatok. Melyek azok a fontos projektek, távlati célok, amelyek most késedelmet szenvedhetnek, megfagyhatnak.

  • Gémesi Ferenc: Én azt remélem, hogy egyik sem fagy meg. Van egy nagyon világos érdekeltség, főleg azokban, akik nagyon közel élnek a határhoz. Ezen a nagyon hosszú határszakaszon. Nagyon világos az, hogy releváns érdeke mind a két népnek, hogy legyenek nagyon szoros kapcsolatok. Azok a fizikai kapcsolódások, amiket Trianon elvágott, ezeknek a visszaállítása mind a két országban érdek, még ha nem is beszélnek róla naponta. Azoknak az utaknak, annak az infrastruktúrának a helyreállítása, az Ipoly hidak létrehozása, amiben volt korábban is politikai szándék, ezt most már aprópénzre lehetne váltani. Annak az előre vitele, hogy Kassa és Miskolc között az autópálya, vagy legalább egy gyorsforgalmi út meg tudjon épülni, annak az előre vitele, hogy ne egyszerűen csak verseny legyen a két ország között gazdasági téren, hogy hol lesznek, vagy hol lehetnek autó-összeszerelő üzemek, hol lehetnek más összeszerelő üzemek, hanem az is, hogy hogyan lehet kiegyenlíteni mondjuk a szolgáltatásokat. Akár az egészségügyben. Hogy lehet igénybe venni Szlovákiából Magyarországon egészségügyi szolgáltatásokat és viszont. Tehát én azt látom, hogyha lemegyünk a mindennapokba, akkor egy nagyon releváns együttműködési igény van. A politikának meg az a dolga, hogy ezt próbálja meg segíteni, ne gátolni.

  • Műsorvezető: És szakmai egyeztetések ezekről a jelzett dolgokról, vagy hogy Pilisszentkereszten a Szlovák Ház időben felépül-e és sorolhatnánk még a konkrétumokat. Szakértői szinten ezekről annak ellenére folynak az egyeztetések, hogy például az államfők nem, vagy csak nagy visszafogottan kommunikálnak egymással.

  • Gémesi Ferenc: Szakmai szinten, szakértői szinten, apparátusi szinten az egyeztetések folynak. Nyilván ennek van egy határa. Van egy olyan helyzet, amikor politikai döntések kellenek. Én azt remélem, hogy ezeknek sem lesz akadálya, tehát amikor arról kell dönteni, mondjuk a szlovák költségvetésből mekkora forrást különítenek el mondjuk az Ipolyi hídépítésre, hogyan lesz meg a nemzeti önrész, hiszen uniós források rendelkezésre állnak. Én azt remélem, hogy ennek a politikai, ezeknek a politikai döntéseknek sem lesz akadálya. Nyilván majd meglátjuk, hogy milyen helyzetek jönnek létre az elkövetkezendő hónapokban.

  • Műsorvezető: Vissza a nagypolitikába. Terveznek magyar – szlovák együttes kormányülést?

  • Gémesi Ferenc: Én azt gondolom, hogy a kormányülésekhez, amely egy nagyon sajátos együttműködési forma, össze kell gyűlnie egyrészt egy olyan tartalmi bázisnak, amiről tárgyalni lehet, meg egy olyan politikai helyzetnek, amikor ezt az ülést meg lehet szervezni. Most nem tervezünk, nincs tervezés alatt magyar – szlovák kormányülés, közös kormányülés.

  • Műsorvezető: Elég sok jel mutat arra, hogy a Magyar Koalíció Pártja van a célkeresztben. Tehát kicsit úgy néz ki, hogy arra célzunk, de mintha amarra lőnék. Nem is elsősorban Magyarországgal, hanem mintha a Magyar Koalíció Pártja Szlovákián belüli visszaszorításával foglalkozna a szlovák nagypolitika. Például Csáky Pál is utalt arra, hogy maga Ivan Gašparovič köztársasági elnök, Robert Kaliňák belügyminiszter és Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes politizálja át a Dunaszerdahelyen történteket.

  • Gémesi Ferenc: Én azt gondolom, hogy egy nagyon sajátos helyzet az, ami mindegyik kisebbségi magyar pártot jellemzi. Egyrészt az adott országon belül egy politikai párt, most az MKP ellenzékben ennek minden sajátosságával. És természetszerűleg az MKP a magyar kormány számára a magyar – magyar együttműködésnek egyik meghatározó tényezője. Ebből a sajátos kettősségből épül fel ez a helyzet. Tehát olyan ügyekben is, ami akár a szlovák belpolitika része lehet, az nagyon gyorsan átszivárog a magyar – szlovák kapcsolatokba, hiszen magyar – magyar szempontból ugyanaz a szereplő, az MKP, mint aki mondjuk egy szlovák belpolitikai kérdésben a kormánnyal szemben legitim módon ellenzéki szereplő is. Tehát ilyen szempontból valóban az MKP-nak egy sajátos szerepe van ebben a viszonyrendszerben. Duna TV, Felvidék Ma