A Cseh Köztársaság 2009 eleji soros EU-elnöksége a jelenlegi francia és az őket követő svéd elnökséggel egyeztetve a szakképzés minőségének, és az innovációnak a fejlesztését, illetve az oktatás és munkaerőpiac szorosabb együttműködését tűzte ki az oktatás területén prioritásként.

2009. első felében Csehország adja az EU soros elnökségét. A cseh elnökség a jelenleg soron lévő francia és az őket követő svéd elnökséggel egyeztetve már kijelölte az oktatás területén a főbb prioritásokat.
Eszerint a cseh elnökség kiemelt figyelmet kíván szentelni Szakmai Oktatás és Képzés Európai Kreditrendszerének (ECVET), a szakképzés minőségének, a kreativitás és innováció fejlesztésének, az oktatás és a munkaerőpiac szorosabb együttműködésének, valamint a 2010 utáni tervek előkészületeinek.
A tervek között szerepel egy jobb minőségű, nyitottabb felsőoktatás és lezárva a bolognai folyamat 1999-2010-es szakaszát, szeretnék a kitűzött célokat maradéktalanul megvalósítani.
A kitűzött célok megvalósításának szolgálatában számos támogató program áll.
Ezek közül kiemelt jelentőségűek a kreativitás és az innováció európai évének nyitókonferenciája; az Európai Hallgatói Szövetség (ESU) Hallgatói Konvenciója, ahonnan a hallgatók a Leuvenben találkozó bolognai minisztereknek fognak üzenni; az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) 5. Konvenciója, ahonnan a rektorok a Leuvenben találkozó bolognai minisztereknek fognak üzenni; az Oktatási és szakképző intézmények partnersége egymással és a munkaadókkal az élethosszig tartó tanulásért konferencia – mik az együttműködés korlátai, motiválás, ösztönzés, szakképzettségek és kulcskompetenciák, előzetes ismeretek beszámítása; a Felsőoktatásért felelős miniszterek találkozója; a szakképzést felügyelő minisztériumi vezetők találkozója; a Felsőoktatási Intézmények Európai Szövetségének (EURASHE) éves gyűlése; a felsőoktatást felügyelő minisztériumi vezetők találkozója, melyre először a rektori konferenciák elnökeit is meghívják, és melyen a felsőoktatás finanszírozása és a 2010 utáni Bologna-program lesznek a fő témák.
A cseh elnökséget 2009 őszén svéd, 2010-ben spanyol és belga, majd 2011-ben magyar elnökség követi.

Edupress