Nehéz Ferenc válogatott novellái a felvidéki Mátyusföld összetartó, tisztességes, szép világának mindennapjait idézik elénk. A hétkötetes író méltatlanul feledésbe merült nevét Móra, Móricz, Mikszáth, Wass írói tehetségével egy sorban említhetjük. A szenvedők, a megalázottak szeretetének erejével ragadja magához olvasóit. A szereplőinek nehéz sorsára fogékony író többnyire önéletrajzi ihletettségű írásaiból sugárzik az író embersége, minden jó szándékú magyart átölelő szeretete.
Nehéz Ferenc Dunamocson született, az emigrációba kényszerült író novelláit a Kráter Műhely Egyesület adta ki.

Felvidék Ma