A Levélbe öltözik a fa – XIV–XVI. századi cseh szerelmes versek című kötet az ún. Třeboňi kéziratban, a Prágai és a Brünni Egyetemi Könyvtárban, valamint több más cseh vagy külföldi levél- és könyvtárban (a Prágai Káptalan Levéltára, az Olomouci Káptalan Könyvtára, a Vyšší Brod-i Kolostori Könyvtár, a bécsi Österrechische Nationalbibliothek, a vendôme-i, Bibliothèque municipale stb.) őrzött, 30 teljes és 12 töredékesen fennmaradt középkori és reneszánsz lírai költeményt, illetve 62 szerelemmel kapcsolatos aranymondást, ún. gnómát tartalmaz.
Mind a verseket, mind a gnómákat meglepő változatosság, tartalmi, stílusbeli és nyelvi sokrétűség jellemzi. A kötetben találunk égi szerelmet megéneklő, vallásos ihletésű költeményt, a német trubadúrköltészet hatását mutató udvari éneket, asszonycsúfolót, hajnaléneket, panaszdalt, balladát, cseh-latin „makaróniverset”, népdalra emlékeztető szerelmi párbeszédet és szókimondó, erotikus utalásokban bővelkedő diákverset, ahogy a néhány soros, rímbe szedett szerelmi szentenciák közt is akad vallásos, ironikus, sőt vaskos humorú bölcsesség is. A versfordításokat rövid bevezető tanulmány, jegyzetapparátus, valamint korabeli kódexek színes miniatúrái egészítik ki, és közöljük hat ének fennmaradt kottáját is.
Kiadja a Kalligram.