Minden év novemberében novéna keretében imádkoznak a hívők a nagyszombati Szent Miklós-dómban, a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt.

 A kilenc nap alatt évről évre magyar szentmisét is bemutatnak egy alkalommal. Idén, a könnyezés 300. évfordulóján sem volt másképp: november 15-én, szombaton számos egyházközségből – Magyarországról is – érkeztek hívek a magyar lelki programra, az esztergomi érsekek egykori székesegyházába.
Először a város történelméhez szorosan kötődő Pázmány Péter bíboros emlékét idézte fel előadásában a Remény hetilap főszerkesztője, Herdics György apát. Ezt követően imával, énekkel köszöntötték Szűz Máriát a jelenlévők, Szakál László galántai esperes-plébános vezetésével.
A szentmise kezdetén Tóth Domonkos ny. püspök szólt a hívekhez, kiemelve, hogy a Szentatya basilica minor rangra emelte a Szent Miklós-dómot. A Remény főszerkesztője köszöntő szavaiban arról beszélt, hogy ahogyan Pázmány Péter a katolikus megújulást szorgalmazta egykor, mi is akarjuk ezt, önmagunkon kezdve a megújulást.
Lormusz János vásárúti esperes-plébános prédikációjában hangsúlyozta: azért gyűltünk itt össze, hogy Máriától megtanuljunk imádkozni. A megtestesülés titka a hitet tárja fel számunkra. Mária igenjéhez hasonlóan újítsuk meg mi is igenünket a kegykép előtt. A megváltáskor, Jézus halálakor Mária nem aggódik, hanem imádkozik. Hozzuk meg mi is áldozatunkat, bízzunk Istenben, ha nem értjük is őt. A mennybemenetel után Mária az apostolokkal imádkozott, hogy megtapasztalják Istent. Imádkozzunk mi is, és a ránk bízottakat vezessük be Isten titkába – mondta a szónok.
A szentmise után felajánló ima keretében ajánlották fel a zarándokok életüket, családjukat, egész népünket. Végül a főcelebráns, Orosch János püspök szólt a hívekhez. Pártfogót kell keresnünk ma is, és buzgalommal imádkoznunk, idézte Prohászkát, majd Esterházyt, mondván, azt kell keresnünk, ami közelebb hozza egymáshoz a szlovákokat és a magyarokat. Talán nem véletlen, hogy éppen akkor imádkozunk itt, amikor a két ország vezetői egymással tárgyalnak. Merítsünk erőt, reményt a Magyarok Nagyasszonyából, aki azt üzeni: nem feledkezik meg rólunk – mondta a püspök.

Felvidék Ma, Bertha Éva