Több mint háromszáz éve e szavakkal kiáltott fel Zrínyi Miklós költő, hadvezér: „Ne bántsd a magyart”. Ahogy régen, úgy az elmúlt századokban, vagy akárcsak napjainkban is említhetnénk olyan eseményeket, melyeknek láttán ugyanígy kiálthatunk fel.

A XX. század egyik nagy tragédiája  60 éve történt, az akkor csehszlovákiai magyar nemzetrész kitelepítése, jogfosztottsága, meghurcoltatása. Ennek emlékezetére határozta el a Via Nova Ifjúsági Csoport és a Fidesz Ifjúsági Tagozata, hogy egy előadáskörút során gimnazisták, középiskolások részére rendhagyó történelemórák keretében eleveníti fel az akkori eseményeket.
Ebből az elhatározásból kifolyólag a novemberi hónap folyamán többek között eljutottunk: Balassagyarmatra, Szécsénybe, Ipolyságra, Lévára, Zselízre, Esztergomba, Alsóbodokra.
Ezeken a helyszíneken Fehér Csaba történész, a Never Again Soha többé 1945-1948 Polgári Társulás elnöke adott elő a témáról. Majd a Magyar Kálvária 1945-1948 c. film levetítésére került sor, amiben az eseményeket átélt személyek szólnak a történtekről.

Az előadáskörút védnöke Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő a szécsényi ünnepélyes megnyitón jövőbe vetett hitét közölte velünk. Szólott, hogy ne legyünk elkeseredettek a jelenlegi állapotoktól. Példaként hozta fel a régi török világot, amikor is egyes vidékek nemzedékeken keresztül a török hódoltság igáját szenvedték. S mégis megmaradtak, megőrizték nyelvüket, kultúrájukat.

Végül november 28-án az előadássorozat végére, ünnepélyes zárására Alsóbodokon, Zoboralján került sor a helyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában. Ladányi Lajos, az MKP nyitrai járási elnöke megnyitójában az emlékezés fontosságára, szükségességére hívta fel a fiatalok figyelmét.

Fehér Csaba az előadáskörút helyszínein szólott a kitelepítések, a jogfosztottság előzményeiről, okairól. A deportálások, reszlovakizáció mikéntjéről. Kiemelte, ne ítéljünk elhamarkodottan a reszlovakizáltakról hisz cselekedetüket családjuk védelmében, a helyzetük kilátástalansága miatt tették. Ezért is kell még jobban megbecsülnünk azokat, akik mindezek ellenére kiálltak hovatartozásuk mellett.

Végezetül értékelés helyett: köszönet: az igazgatóknak, tanároknak, akik szeretettel fogadták a rendhagyó előadásokat, a diákok figyelmét. Védnökünk, Lezsák Sándor hitet erősitő, buzdító szavait. Külön köszönet előadónknak, Fehér Csabának, önzetlen munkájáért.

Támogatóink:
Via Nova Ifjúsági Csoport,
Fidesz Ifjúsági Tagozata,
Szövetség a Közös Célokért

Mészáros Attila, Felvidék Ma