Felháborítónak tartják az érsekújvári polgárok a Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola falára festett nemzetgyalázó feliratot, amelyet az elmúlt péntekre virradóra készített az elkövető. Ezt követte a szombat hajnalra megrongált és lefestett Érsekújvárt jelölő, magyar helységnévtábla.

A városban békességben, mindig a közös kompromisszumra törekedve élnek a magyar és a szlovák nemzetiségű emberek, ezért nem valószínű, hogy érsekújvári lakos a tettes. Az alapiskola falán az alábbi felirat olvasható: Hunok a gázba és Magyarok a Dunába! – ”Huni do plynu a Madari do Dunaja!”. A magyar és a szlovák városi képviselők elítélik a megjelenített feliratot, valamint a magyar nyelvű hivatalos helységnévtábla megrongálását és az alábbi állásfoglalást teszik közzé:

„Érsekújvár városának lakossága a történelem folyamán mindig példát tudott mutatni a szlovák és magyar nemzetiségű lakosok példás együttélésére és a tolerancia hirdetésére. Bizonyítja ezt a kétnyelvűség következetes érvényesítése a városban – kulturális rendezvényeken, a városi hivatal ügyintézésében, a városi televízióban és a városi hetilapban valamint a kétnyelvű utcai névtáblák megjelenése is. Mindez természetes minden jó szándékú, demokratikus érzelmű érsekújvári polgár számára. Mint ahogy az is, hogy a Csemadok és a Matica slovenská helyi szervezeteinek közös szervezésű rendezvényei vannak, és az Anton Bernolák-szobor illetve a Czuczor Gergely-szobor koszorúzási ünnepségein a helyi szervezetek képviselői a kölcsönös megbecsülés jegyében, évről évre elhelyezik az emlékezés koszorúit.
Ezért felháborítónak tartjuk és mélyen elítéljük az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola falán megjelenő nemzetgyalázó feliratot és a magyar nyelvű hivatalos helységnévtábla megrongálását is. Meggyőződésünk, hogy ezeket a felelőtlen és felháborító tetteket nem a demokratikusan gondolkodó érsekújváriak követhették el, mivel merőben ellentétesek városunk történelmi – kulturális hagyományaival és értékrendjével.”

Száraz Dénes (MKP), alpolgármester

Ing. Karol Suchan (Smer-sd, ĽS HZDS, KDH, SDKU-DS, Slobodné Fórum), alpolgármester

Felvidék Ma, ba