Andruskó Imre parlamenti képviselőként ( egyben gimnáziumi tanár és igazgató) mit változtatna az oktatásügyben, ha az MKP a parlamenti többséghez tartozna?  
“Az oktatásügy megfelelő bebiztosítása minden ország egyik legfontosabb feladata, így Szlovákiában is még sok tennivaló vár a mindenkori politikai vezetés képviselőire. Az MKP saját specifikus helyzetéből adódóan érzékenyebben kezeli a nemzeti kisebbségek problémáját, emiatt nincs is talán mit csodálkozni azon, hogy a kisebbségi oktatás megfelelő szintű módszertani támogatását, valamint anyagi biztosítását is céljai közé emelte. Szükség lenne az oktatási minisztériumban a jelenleg torz és életképtelen nemzetiségi osztály helyett egy hatékonyan működő és erős nemzetiségi főosztály újbóli kialakítására – olyan törvényi háttérrel, amely biztosítani tudná a főosztály függetlenségét a mindenkori politikai hatalomtól. Iskoláinknak jelentős segítséget jelentene egy magyar módszertani központ is, melyben arra szakosodott nemzetiségi (magyar) pedagógusok – szakemberek készítenék el az iskoláink számára szükséges módszertani anyagokat. Törvényi szinten kellene biztosítani diákjaink számára a szabad tankönyvválasztás lehetőségét is. Nagyon fontos lenne az is, hogy igazságos elosztás alá essen az a 12 milliárd koronás csomag, mely az európai alapokból az oktatási intézmények felújítására, fejlesztésére van fenntartva, azaz ennek az összegnek a 10 százaléka a magyar oktatási nyelvű intézményeknek juthasson.

A fentieken kívül érzékeny szociális kérdésként kellene kezelni a roma-kérdés megoldását, mégpedig oly módon, hogy akár pozitív diszkrimináció útján segítsük a romák teljes értékű integrációját. Ebben a kérdésben pótolhatatlan szerepet tölthetnek be az iskolák. Amennyiben sikerülne elérni, hogy a következő generációk tanultabbak (ezáltal alkalmazkodóbbak) legyenek, úgy már az egész társadalom érdekében nagyon fontos lépést sikerülne megtenni.

Egy másik fontos, ugyanakkor nagyon érzékeny kérdés iskoláink jövője a mindenkori demográfiai mutatók függvényében. Néhány évvel (évtizeddel) ezelőtt Szlovákiában évente 90 ezer gyerek született, ez azt jelentette, hogy az alapiskola kilenc évfolyamában és a középiskola négy évfolyamában országosan 13×90 ezer, azaz 1 170 000 diák tanult egy időben. A mostani születési mutatók évente kb. 50 ezer újszülöttről számolnak be, ami azt jelenti, hogy nemsokára a 13 alap- és középiskolai évfolyamban csak 13×50 ezer azaz 650 000 diák fog tanulni. A különbség elrettentően nagy: hiányozni fog 520 ezer diák. Sajnos, ez az egyszerű matematikai kényszerűség okozza majd azt, hogy az iskolai hálózat komoly racionalizációja elé nézünk. Bár az alapiskola alsó tagozatát minden kisközségben fenn kellene tartani, a felső tagozatos oktatást egy-egy mikrorégió megegyezése szerint a központi falvakban kellene biztosítani. Ehhez természetesen szükség lenne az iskolabusz-hálózat kialakítására, hogy minden diáknak lehetősége legyen gyorsan és biztonságosan eljutni iskolájába. A téma érzékenysége miatt ezt a lépést feltehetően alapos társadalmi vitának kellene megelőznie” – mondta Andruskó Imre.

(Megjelent az MKP Hírvivő 2008 decemberi számában)