A Magyar Koalíció Pártja az „államnyelvről” szóló törvényt már megalkotásának idején is elutasította és a modern Európa szellemiségével ellentétben állónak tartotta.  A jelenleg hatályos törvény számos pontjában ellenkezik a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájával, amely ez idő óta a Szlovák Köztársaság jogrendjének részévé vált.

 

Az MKP állásfoglalásában leszögezi:

Számunkra a törvény olyan irányú módosítása volna elfogadható, amely tekintettel lenne az általános európai jogfejlődésre és a Szlovák Köztársaság nemzetközi szerződésekben vállalt emberi jogi és kisebbségvédelmi kötelezettségeire.

Az Európai Unióban, ahol a nyelvi sokszínűségre értékként tekintenek, idegenül hat az olyan szemlélet, amely egy többnyelvű országban egyetlen nyelvnek a felsőbbrendűségét mondja ki általános érvénnyel. A hivatalos nyelv használatának kötelező (de nem feltétlenül kizárólagos) előírása szorosan az államigazgatás működéséhez kapcsolódhat, gyakorlati megfontolások alapján és csak a feltétlenül szükséges mértékben. Az olyan jogi szabályozás, amely a hivatalos nyelv használatát szankciók kilátásba helyezésével a feltétlenül szükséges mértéken túl is erőlteti, az erőszakos nyelvi homogenizáció irányába hat, amely elfogadhatatlan törekvés bármiféle államhatalom részéről és joggal váltja ki az érintettek tiltakozását és ellenállását.
 
Jogszabállyal előírni a polgárok hétköznapi nyelvhasználatát, nyelvi kifejezési formáinak megválasztását nemcsak a nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogait, hanem az általános emberi jogokat, a szólásszabadságot is súlyosan sérti. A szólásszabadság ugyanis nemcsak a tartalom megválasztásának szabadságát, hanem a kifejezési forma megválasztásának szabadságát is jelenti.

A módosított törvénynek racionalitást mellőző előírásai előreláthatóan betarthatatlanok lesznek. A  kisebbségi nyelvek beszélőit elbátortalaníthatják, a többségi nyelv egyes beszélőit pedig türelmetlen, intoleráns magatartásra biztathatják, amelyek végső soron nemzetiségi feszültségekhez vezetnek majd dél-Szlovákiában. Ennek negatív nemzetközi vonatkozásait sem szabadna a kormánynak figyelmen kívül hagynia.
A Szlovák Köztársaságot  köti a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája azon rendelkezése, hogy „…megszüntetnek minden indokolatlan megkülönböztetést, kizárást, megszigorítást vagy előnyben részesítést, amely valamely regionális vagy kisebbségi nyelv használatát érinti, és célja az, hogy e nyelv megőrzésétől vagy fejlesztésétől elbátortalanítson vagy azt veszélyeztesse.” (II.rész 7. cikk 2. pont).

A Kulturális Minisztérium honlapján elérhető törvénytervezet a jelenleg hatályos törvényt nem a nemzetközi szerződésekben lefektetett és vállalt szellemben és irányban módosítaná, hanem egyes területeken még távolabbra kerülne az európai elvektől és gyakorlattól.

A Magyar Koalíció Pártja ezt elfogadhatatlannak tartja és minden eszközzel egy európai szellemben fogant, európai példákat követő korszerű szabályozás megalkotását szorgalmazza.

(www.mkp.sk)