Több mint egy évszázada hagyta el a nyomdát Dr. Borovszky Samu szerkesztésében és az Apolló nyomdavállalat gondozásában, a honfoglalás 1896. évi millenniuma alkalmából indított Magyarország Vármegyéi és Városai c. monumentális sorozatnak Gömör-Kishont vármegyét bemutató kötete.

A napjainkra szinte hozzáférhetetlen könyv újrakiadására a rimaszombati Patrióta Kiadó vállalkozott. Az eredeti monográfia mellett – függelék formájában, B. Kovács István és Gaál Lajos tollából – a kötet áttekintést ad a több mint két évszázados Gömör-kutatás eredményeiről is. A csaknem másfélezer tételt tartalmazó válogatott bibliográfia a gömöri regionalisztika eddigi legteljesebb könyvészete. Az A4-es formátumú, színes keményborítóval ellátott, 800 oldalas könyv már kapható a Magyar Közösségi Házban, illetve a Tompa Mihály Könyvesboltban. Egy könyv, amelynek ott a helye minden gömöri család otthonában, mert ha érdekli családja, faluja/városa, egyháza, népe múltja, megtalálja benne szülőföldünk múltjának és értékeinek legátfogóbb összegzését.

Felvidék Ma, SZAKC Rimaszombat, MZs