„Ilyenek voltunk, vagyunk és leszünk” Ezt a címet választotta mintegy mottónak a Lévai Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium a már hagyományossá vált nyitott nap alkalmából, melynek keretében a gimnázium egykori és jelenlegi diákjai mutatkoztak be az ide látogató vendégeknek.
A környék alapiskoláinak kilencedikes tanulói megismerkedhettek az intézmény megalakulásán és célkitűzésein kívül a diákok tanulmányi, sport és művészeti teljesítményeivel, a város társadalmi életével és azokkal a magyar civil szervezetekkel, melyek munkájába ők is bekapcsolódhatnak.
Tapasztalhatták, hogy a gimnázium szellemiségét a keresztény-keresztyén értékrend, a tudásalapú, szeretetközpontú nevelés hatja át.
A gimnázium tagja az egyházi iskolák nemzetközi szervezetének – Associaton of Christian Schools International. Baráti kapcsolatot tart fenn a Miskolci Lévay József Gimnáziummal, az Oroszlányi Lengyel József Gimnáziummal és Szakközépiskolával, a Debreceni Református Kollégiummal. Kapcsolataik lehetővé teszik, hogy a tanulók más iskolákon részképzésen vehessenek részt.
Az iskola leérettségizett diákjai sikeresen folytatják tanulmányaikat Szlovákia, Magyarország, Csehország és Anglia felsőoktatási intézményein, egyetemein.
A diákok különböző versenyeken elért eredményeit szinte lehetetlen felsorolni, ezért csak néhányat említek:
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – országos 1. díj,
Szép Magyar Beszéd – országos 1.díj,
Bocskai István Kárpát-medencei Műveltségi Vetélkedő (Halásztelek – Magyarország) –
1., 2. és 3. díjak,
Oroszlányi Irodalmi Vetélkedő – 1. és 2. díjak,
Angol és német olimpiák – járási 1. és 2. helyek,
Matematika-, fizikaversenyek – eredményes megoldók stb.
Ehhez kapcsolódik a legújabb siker: a Dunaszerdahelyen megrendezett Tudok 2008 – a kutató diákok szlovákiai versenyén a Környezetvédelem-Építészet kategóriában Mészáros Nóra I.díjat (A passzívházak előnyei), Gubík Réka és Szabó Anikó pedig a Biológia-Mezőgazdaság kategóriában II. díjat nyert.
A fiataloknak lehetőségük van a testnevelés-órákon kívül is sportolni, pl. igénybe venni a városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatásait, és természetesen délutánonként az iskola számítástechnikai szaktantermét is használhatják. 
Étkezést az iskola udvarában lévő ebédlőben, a messzebbről jelentkezőknek  szállást a város kollégiumaiban biztosítanak.
Az sem elhanyagolható tényező, hogy a bejáró diákok útiköltségét is téríti az iskola.
A legtehetségesebb, legjobb tanulmányi, kulturális és sport-eredményeket felmutató fiatalok évente a BONA CAUSA nonprofit alap ösztöndíját is elnyerhetik.
A Lévai Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium a Felvidék egyik „legfiatalabb” magyar tannyelvű iskolája (2001-ben indította első évfolyamát), de az oktató-nevelő munka és diákjai eredményei bizonyítják, van létjogosultsága, és megérdemli a fenntartó Lévai Református Egyházközség mellett városunk minden magyar szervezetének támogatását.

Felvidék Ma, D.E.