A szlovák nemzetiségű tanulók ugyan jobban ismerik a szlovák nyelvet, mint magyar nemzetiségű kortársaik, de a köztük lévő különbség az államnyelv tudását illetően nem olyan nagy, mint ahogyan azt sokan gondolták. Mindez azt követően derült ki, hogy az Állami Pedagógiai Intézet kiértékelte az alapiskolák kilencedikes tanulóival íratott tudásfelmérő teszt második részét.

A tudásfelmérő második része a tanulók elsajátított ismereteinek gyakorlati alkalmazására volt kíváncsi, tehát az adott szöveggel kellett alaposabban dolgozniuk, és ehhez nem volt elég a tananyag egyszerű bebiflázása. A magyar tanítási nyelvű iskolák februárban éppen azt kifogásolták, hogy a magyar iskolákban is ugyanazt a tesztet íratják, mint a szlovák iskolákban, holott eleve nem azonosak a tanulók nyelvi ismeretei. A tesztek mostani kiértékelésekor pedig azt az eredményt kapták a pedagógiai intézet munkatársai, hogy a szlovák iskolák tanulói 54 százalékra teljesítették a feladatokat és tőlük a magyar iskolások mindössze 12 százalékkal maradnak el.
Mostanra már Ján Mikolaj miniszter is elismeri, hogy különbséget kell tenni a két, különböző tanítási nyelvű iskola közt, pedig februárban még amellett kardoskodott, hogy a szlovák és a magyar iskolák tanulóinak egyforma tesztet kell írniuk. Mikolaj ígérete szerint a magyar iskolák mostani kilencedikesei már más tesztet fognak írni, mint hasonló korú szlovák társaik.

A miniszter ugyanakkor továbbra sem verte ki a fejéből azt a rögeszmét, hogy a magyar iskolába járók szlováknyelv-tudását is valamiképpen felmérje. Ugyanakkor azt ígéri ezzel kapcsolatban, hogy csak arra lesznek kíváncsiak, ami a tananyagban is benne van. Szigeti László, az MKP alelnöke üdvözli Mikolaj eme hozzáállását, mert, mint mondta: „Csak azt kérhetem számon, amit megtanítottam, márpedig februárban ezt az alapelvet nem tartották be.” Egyébként Szigeti szerint sem rosszak a magyar iskolások tavalyi tesztjének eredményei.
SME, Felvidék Ma,tt.