A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma pályázatot hirdetett a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. Benyújtási határidő: december 15-én 12 óráig.

Részletes információkat találunk, ha a www.vati.hu/main.php?folderID=3443 oldalra kattintunk.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Mire kapható támogatás? Jelen pályázati felhívással a fenntartható gazdasági fejlődés, a turizmus, humánerőforrás-fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttműködések, környezet- és természetvédelem, valamint az infrastruktúrafejlesztés terén megvalósuló határon átnyúló együttműködések támogatására nyílik lehetőség.

Kik pályázhatnak? Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, ezen szervezetek intézményei, non-profit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek,
köztestületek, közhasznú társaságok, ill. közhasznú non-profit gazdasági társaságok), oktatási intézmények, fejlesztési tanácsok és ügynökségek, kamarák, stb.
Partnerként legalább egy, a jogosult programterületen működő magyarországi és egy szlovákiai szervezetnek kötelezően kell részt vennie a megvalósításában.

Mennyi támogatás áll rendelkezésre? E pályázati felhívás keretében összesen 63 538 887 euró ERFA közösségi forrás áll rendelkezésre.

Hogyan lehet jelentkezni? A pályázatokat egyfordulós nyílt, vagy kétfordulós eljárásrend keretében, bizonyos esetekben a két eljárásrend párhuzamos alkalmazásával a program Közös Szakmai Titkárságához kell benyújtani a következő címre:
Magyarország-Szlovákia HÁEP Közös Szakmai Titkárság, Váti Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32

A pályázatok benyújtásának határideje:
Egyfordulós eljárásrend keretében benyújtott pályázatok esetén (1. prioritás): 2008. december 15., 12 óráig.
Egyfordulós eljárásrend keretében benyújtott pályázatok esetén (2. prioritás): 2008. december 16., 12 óráig.
Kétfordulós eljárásrend keretében benyújtott pályázatok esetén: 2008. december 17., 12 óráig.

A felhíváshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció letölthető a www.husk-cbc.eu honlapról.

A projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásával valósulnak meg.

Felvidék Ma, sk