A besztercebányai megyei képviselők 3 millió koronát /99 581,76 Euro/ különítettek el a megye költségvetéséből az Ipoly-hidak társfinanszírozására, és ezzel zöld utat nyitottak a hidak megépítéséhez.

A jóváhagyott pénzeszközök elengedhetetlenül szükségesek az EU- források megpályázásához. Jámbor László megyei képviselő és Apátújfalu polgármestere a megyei közgyűlés határozatának kivonatát Budapestre továbbítja, és ezzel az Ipoly-hidak tervdokumentáció teljes lesz. A két Ipoly-híd Petö /Peťov/ – Pősténypuszta és Ráros /Rároš/ – Rárospuszta között újra szorosabbra fűzi a kapcsolatokat a két ország Ipoly menti települései között. A hidak megépítésére a határ mindkét oldalán nagy igény van, hiszen jelenleg 30 km-es kerülő megtételére is rákényszerülnek az emberek. Csökkenne a munkanélküliség, fejlődne a turizmus. Csúsz Péter, megyei képviselő szerint az Ipoly-hidak építésének tervét támogatták a képviselői klubok. Ez reményt ad a jövőre nézve, hiszen a megyének közel 100 millió Sk-t kell biztosítani a hidak kivitelezésére, mert az EU-pénzforrások utófinanszírozással érkeznek majd.

Felvidék Ma, SZAKC Losonc, EM, TA3 alapján