Hrubík Béla, a Csemadok elnöke reagált Ján Slotának, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének azon javaslatára, hogy a Kulturális Minisztérium értékelje át a Csemadok, a legnagyobb szlovákiai magyar kulturális szervezet támogatását.

A Szlovák Nemzeti Párt alelnöke Anna Belousovová mai sajtótájékoztatóján azzal a kéréssel fordult Marek Maďarič kulturális miniszterhez, hogy állítsa le a Csemadoknak fizetendő állami támogatásokat. A nemzetieknek ugyanis nem tetszik, hogy a Csemadok komáromi székházának falára egy olyan emléktábla került (a komáromi nagygyűlés 15. évfordulójára emlékezve), amely törvényellenes, hiszen azon csak magyarul tüntették fel a szöveget, államnyelven nem. “Elképzelhetetlen az, hogy a Csemadok épületén egy olyan táblát leplezzenek le, amelyen a szöveg csak magyarul olvasható és amely az autonómia ünnepléséről szól. Úgy vélem, hogy ez egy egyértelmű politikai deklaráció” – mondta a párt alelnöke. Szerinte a Csemadok alkotmányellenesen cselekedett, mert az állam alaptörvényében nincs szó arról, hogy megengedett az autonómia kikiáltása. Belousovová elmondta azt is, hogy a Csemadokkal komolyabban kellene foglalkoznia a smeres kormányalelnöknek Dušan Čaplovičnak is

Az, hogy a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, minden lehetőséget kihasznál a szlovákiai magyarok elleni gyűlöletkeltésre, már senki számára nem újság. A kérdés mindig csak az, hogy a pillanatnyi ismeretei lehetővé teszik-e számára, hogy meggyőződjön kiadott nyilatkozatának valóságtartalmáról is.

A Csemadok országos elnöke, Hrubík Béla ezzel kapcsolatban a következő állásfoglalást teszi közzé.

1. Hazugság az, hogy a Csemadok alanyi jogon bármiféle állami támogatásban részesülne. A szervezet állami támogatását 1994-ben éppen a HZDS-SNS vezette kormánykoalíció szüntette meg.A közel hatvanezer tagot számláló szövetség a saját programjaira, rendezvényeire, a Kulturális Minisztérium pályázati rendszerén keresztül szerez támogatást, ugyanolyan módon, mint bármelyik , háromtagú civil szervezet.

2. Az SzK Kulturális Minisztériuma saját pályázati rendszerében azt a pénzcsomagot osztja vissza az állami költségvetésből a kisebbségi kultúrák finanszírozására, melyhez az itt élő, több mint félmilliós szlovákiai magyar nemzeti közösség, szlovák állampolgár, az adója befizetésével nagymértékben hozzájárul.A támogatási rendszer keretén belül megpályázható állami támogatás tehát nem a Szlovák Nemzeti Párt, vagy bármely hatalmon lévő kormány jótékony osztogatása vagy könyöradománya, hanem a mi adóinknak egy része, ami a szlovákiai magyaroknak állampolgári jogon éppúgy jár,mint a többségi nemzetnek, vagy az itt élő többi nemzeti kisebbségnek.

3. A Csemadok alapszervezetei és területi választmányai mind önálló jogi személyek. Döntéseikért és cselekedeteikért a felelősséget egyedül viselik, mely azonban nem jelenti azt, hogy a szövetség egésze, döntéseikkel és cselekedeteikkel nem azonosulhat.Az egyes jogi személyek felelősségre vonása, jogilag nem vonhatja az egész szövetség kollektív felelősségre vonását maga után.

4.Hazugság az, hogy a Komáromban felállított emléktábla elkészítése állami pénzből történt volna.Az emléktábla felállítását fizikai személyek pénzadományai tették lehetővé.

5. A tábla szövege senkit nem sért, senkit nem mocskol, semmilyen gyűlöletet nem kelt, és semmilyen törvénybe nem ütközik. A rajta található térkép, benne kijelölve a magyarok által lakott területtel azt jelképezi,hogy mi – itt, Szlovákiában -, itthon vagyunk.Egyébként ilyen jellegű térképek a Szlovákiában élő nemzetiségek statisztikai bejelölésével, bármelyik, államilag kiadott tankönyvben megtalálhatók.

6. Hazugság az, hogy a Csemadok több pénzt kap állami költségvetésből,mint a Matica Slovenská,mely saját vállalkozásai mellett évente több tízmilliós támogatásokat könyvelhet el számlájára. A sajtó erről rendszeresen hírt ad.

7. Az minden ember túlburjánzott, dús vagy beteges fantáziájára van bízva, hogy egy senki ellen nem irányuló versidézetet, egy 15 évvel ezelőtti eseményre való rövid utalást, és egy térképet, ahol ki van jelölve a magyarok által lakott terület, hogyan kuszálja össze körmönfont módon az I. világháború előtti politikai helyzettel, valamint az állam elleni összeesküvés, egyébként minden alapot nélkülöző elméletével.

8. Ha tüzetesen megvizsgáluk a Szlovák Nemzeti Párt által kiadott Nyilatkozatot, megállapíthatjuk, hogy az abban szereplő személyek és intézmények neveit, valamint az írásjeleket leszámítva, annak igazságtartalma egyenlő a nullával.

Az idén 60 éves Csemadok tevékenysége mindig is, és ez után is, az itt élő nemzetek békés egymás mellett élését támogatja, munkájával bekapcsolódik és szolgálja az ifjúság nevelését, mellyel részben , egyetlen fillér állami támogatás nélkül, állami feladatot is vállal magára. Az önkormányzatiság fogalma pedig nem a szlovákiai magyarság ördögi találmánya, mely a Szlovák Köztársaság ellen irányul, hanem Európában elfogadott demokratikus jog, az európai jogrend része, mellyel a Magyarországon élő szlovákok már évek óta saját önkormányzati rendszerükön keresztül ismerkedhetnek, és melyen keresztül gyakorolhatják jogaikat. Ha valamilyen szinten ebben az ügyben törvénysértés történt, akkor az a hamis, és a valóságnak nem megfelelő információk terjesztése formájában történt meg a nyilatkozattévők részéről ,ami a hatályos szlovákiai jogszabályokkal sem összeegyeztethető.

– Felvidék Ma –