Dvořáková Daniela kötetének alcíme: Képek és történetek egy középkori magyar nemes életéből. Stiborici Stibor, aki valaha Beckó, sőt „az egész Vág folyó” ura volt, azon kevés történelmi személyiségek egyike, akiknek emlékezetét a nép ajkán születő történetek – a Stibor-mondák – is megőrizték.
Ennek ellenére a magyar és szlovák történettudomány mind ez ideig kevés figyelmet szentelt életének; Stibor mint a történelem valós szereplője voltaképpen ismeretlen maradt. Daniela Dvořáková arra törekszik a művében, hogy legalább részlegesen benépesítse ezeket a fehér foltokat. Stibor vajda alakján keresztül megidézi a középkori nemest, megismertet bennünket a mentalitásával, kultúrájával, műveltségi szintjével, anyagi kultúrájával, lakhelyével, szórakozásaival és élete más aspektusaival. Ez a részletesen kidolgozott kultúrtörténeti munka, mely több mint 10 évnyi – többnyire magyar, lengyel és cseh – forráskutatások eredményeként jött létre, nem mítoszokat, hiedelmeket vagy „féligazságokat” tartalmaz, ám a szerző lehengerlően élvezetes stílusának köszönhetően mégis szinte egy történelmi regény képzetét nyújtja. Miközben kibontakozik előttünk a vajda és családja izgalmas története, a háttérben Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodásának viharos eseményei zajlanak, s minden jelentősebb esemény új alkalmat kínál arra, hogy megismerjük a középkori magyar nemesség életének egy-egy vetületét.

„Ő maga nem hagyta el a csatateret, ahol a lovagok maradékával együtt bekerítették a törökök. Amikor körötte már mindenki elhullott, s nyilak sokaságától sebzetten egyedül maradt, csak két lehetőség közül választhatott – vagy meghal, vagy megkísérli a lehetetlent. Rábízta magát jó és erős lovára, melyet heves vágtára sarkallt és a folyó felé irányított, majd lovastul a hullámokba vetette magát, azt remélve, hogy eljut a hajóhoz, amely ott úszott a Dunán, »egy kőhajításnyira« a kikötőtől… ”
(Zsigmond király 1430. január 15-i okleveléből)

Vajon igaz-e a Duna átúszásáról szóló történet? Lehet-e páncélba öltözötten úszni? S a lovag a folyóban – valóban Stibor volt? A LOVAG ÉS KIRÁLYA izgalmas történetek sokaságát felidézve mutatja be a középkori nemesség életét.
A kötetetet a Kalligram adta ki.

Felvidék Ma