Dunaszerdahelyen az idén is érvényben maradnak a 2008-as évi illetékek. Csupán a szemétdíj összegét emelték öt százalékkal, ami mindössze egy-másfél eurós növekedést jelent. A város önkormányzata viszont a 75 év felettiek esetében felére csökkentette a háztartási hulladékért fizetendő díj nagyságát. Horváth Ákos, a helyi adók és illetékek osztályvezetője elmondta: azért emelték a lakosok szemétdíját, mert az elmúlt évben több nyugdíjas, főleg 75 éven felettiek, levélben azzal fordultak az önkormányzathoz, hogy ne kelljen nekik illetéket fizetni. Az alacsony jövedelemmel rendelkezők a 627 koronás, vagyis a 20,8 eurós évi szemétdíjat nagy összegnek tartották. Dunaszerdahelyen egyébként 855 személy tartozik ebbe a korcsoportba. A város végül úgy tett eleget a kérésüknek, hogy ötven százalékkal, tehát felére csökkentette a szemétdíjat. Viszont a tervezett adóbevételt elő kell teremteni, ezért úgy döntöttek, hogy a többi lakos esetében megemelik a hulladékdíjat. Így erre az évre 660 koronát, vagyis 21,9 eurót kell fizetni a szemételszállításért. Az évi összeget egyébként három részletben is be lehet fizetni. Azon 75 évtől idősebb személyek viszont, akik érvényesíteni szeretnék a csökkentett szemétdíjat, azoknak telefonon vagy személyesen kell bejelenteni igényüket. Nekik az új díj felét, vagyis 10,95 eurót kell fizetni. A város egyelőre még nem postázta az új illeték befizetéséről szóló értesítést.
A 2009-es évi költségvetés 863 ezer eurós bevétellel számol a szemétdíjból. Horváth Ákos illetékes osztályvezető még elmondta azt is, hogy az utóbbi időben javuló tendencia mutatkozik a szemétdíj befizetését illetően. Azoban azok, akik többszöri felszólítás ellenére sem hajlandóak megtéríteni az eme szolgáltatásért nyújtott díjat, és már jelentős összeggel tartoznak, azokhoz végrehajtót küldenek. Ennek következtében egyre többen inkább befizetik a hulladékdíjat. A dunaszerdahelyiek kilencven százalékánál sikeresen be is tudják hajtani a tartozást, azonban a notorikus nemfizetőknél ez szinte lehetetlen a szociálisan hátrányos helyzetükből kifolyólag. Az egyéb adók, úgy mint az ingatlan, a játékgépek vagy szállások után fizetendő adók, valamint a nyilvános területek bérleti díjai esetében csupán plusz-mínusz egy százalékos árkorrekciót hajtott végre a város.

Felvidék Ma, sk