Miközben titokzatos szlovák egyenruhások egy magyar lány nevére keresztelt bábura lődöznek, Paulus Alajosnak A kiengesztelődés útján című filmjét nézem otthoni számítógépemen, s kicsit szégyellem magam jó dolgomban. Az Ebedtől a Cseh-medencéig alcímet viselő alkotás elmondja azt, amit eddig is tudtunk ugyan, hogy a második világháború után a Csehszlovákia területén élő egymilliónyi magyart a Beneš-dekrétumok a kollektív bűnösség elve alapján megfosztották alapvető jogaiktól.

A filmben megszólaló személyek elmondják: házaikat, földjeiket elkobozták, Magyarországra, illetve a Cseh-medencébe deportálták őket. Sérelmeik máig fájnak, de valami nagyon erős érzés is megszállta őket: a kiengesztelődés vágya és reménysége. Az Ebed térségében tevékenykedő Burián László atya erős hittel vallja a szeretet mindenhatóságát, amikor kimondja: “Ne éljen bennünk gyűlölet, engesztelődjünk ki szlovák embertársaink iránt, legyünk jó állampolgárai Szlovákiának, hiszen minden nagypéntek után szükségszerűen el kell jönnie húsvétvasárnapnak is.”

A Párkánytól néhány kilométerre lévő Ebed egyébként, ahol Paulus Alajos a legtöbb felvételt készítette, egyszerre mutatja be e kiengesztelődés akadályait és a vágyódást a valódi megbékélés iránt. A film már első képkockáin állást foglal, amikor Szent István Szűz Máriának tett felajánlásáról beszél; hiszen Ebed is és még sok száz Szlovákiában rekedt, zömében ma is magyarok által lakott helység ugyan az Európai Unió területén van, de Mária oltalma alatt. E transzcendens valóságot nagyon sok szlovák politikus még mindig nem fogta fel, s ilyen-olyan módon érzékeltetik a magyarokkal, hogy csak ne nagyon ugráljanak, itt és most (még) ők az urak.

Emlékezetes mondata a filmnek, amikor egy asszony arról beszél, hogy ő mezétláb megy majd át az akkoriban épülő Mária Valéria hídon, így tisztelve meg az immár jelképpé emelkedett építményt. Az összetartozás jelképe lehetne ez a híd, ha például Paulus Alajos filmje minél több emberhez juthatna el, hazánkban és Szlovákiában. Az elkészült dokumentumfilm mégsem maradt a szerző magánöröme: egy birtokunkban levő dokumentum szerint Paulus Alajos, a szerzői jogok tulajdonosaként 2007 novemberében meghatalmazta a KDNP országgyűlési képviselőcsoportját, hogy A kiengesztelődés útján című dokumentumfilm DVD-változatáról az eredetivel megegyező, vágatlan másolatokat készítsen. Mert ezeknek a gondolatoknak hasznosulniuk kell!

A kiengesztelődés útján
Rendező: Paulus Alajos

Apáti Miklós, Magyar Hírlap

kapcsolódó cikkek:

 Felvidéki magyar holokauszt – 1. rész

 Felvidéki magyar holokauszt – 2.rész