2009. február 9-én volt a Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója Komáromban Az első napon két előadás hangzott el: “Tájékoztató a pedagógus életpálya-modell törvényjavaslatról” (Andruskó Imre), illetve “A 21.század iskolája” (Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona rektorhelyettes, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, Debrecen).

Az MKP részéről Bastrnák Tibor, Komárom város polgármestere, Szigeti László, a parlament oktatásügyi bizottságának alelnöke és Andruskó Imre, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke vett részt.

Andruskó Imre előadásában tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az új törvénytervezet a pedagógus dolgozók tarifa-besorolását folyamatos továbbképzésüktől teszi függővé. A besorolásuk szerinti 2. és 3. pályaszintek bértarifái között 7%, míg a 3. és 4. szintek között 15% lesz a különbség. A távlati célok között az szerepel, hogy 2014-re ezek a különbségek 15, illetve 25%-ra növekedjenek. Mivel a komáromi Selye János Egyetem jelenleg is szervez ún. “második kvalifikációs továbbképzéseket”, így azt javasolta a pedagógusoknak, hogy a törvény életbelépéséig hátralévő időszakot használják fel arra, hogy ezen továbbképzések keretében még most végezzék el a 2. kvalifikációs vizsgát.

Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona előadásában arról szólt, hogyan kell működnie egy korszerű iskolának, milyen embert kell nevelnie a pedagógusnak, miként tudja a pedagógus legjobban megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolában, illetve mi a család szerepe az oktató-nevelő folyamatban.
A rendezvénysorozat keretében már február 3-án is volt előadás, melyen Szarka László, (a MTA Kisebbségkutató Intézetének igazgatója) mutatta be a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című könyvet, annak további szerkesztői, Bárdi Nándor és Fedinecz Csilla társaságában.

A pedagógiai napok központi része február 13-ig tart, de még február 25-én is sorra kerül egy kapcsolódó rendezvény, melyen Ódor Lajos (a Szlovák Nemzeti Bank Monetráris Tanácsának tagja, a komáromi magyar gimnázium egykori diákja) tart előadást a gazdasági válságról, illetve annak hatásairól.

A szervezők a pedagógiai napok minden rendezvényére szeretettel várják az érdeklődőket.

– fma –