1919. január 29-én a csehszlovák csapatok megtámadták Balassagyarmatot azzal a céllal, hogy a várost és környező 15 települést, valamint a vasútvonalakat elfoglalva, a trianoni döntés értelmében meghúzott demarkációs vonalat délebbre tolja, és ezzel egy újabb szeletet hasítson ki Magyarországból, és csatoljon Csehszlovákiához.

 

Balassagyarmat város vasutasaiból, diákjaiból és civilekből álló csoportja ezt kemény harcok árán, életük kockáztatásával és feláldozásával megakadályozta. A csehszlovák csapatokat visszaverték a demarkációs vonal mögé, megvédve ezzel városukat, hazájukat.

Emiatt a bátor, hazafias tettük miatt kapta Balassagyarmat a Legbátrabb Város, Civitas Fortissima megtisztelő címet, amely cím előtt az Országgyűlés 2005. évi XXXIX. törvényben tisztelettel adózott.
A 90 évvel ezelőtti hősök, események előtt fejet hajtva és emlékezve rendezte meg a Fidesz Ifjúsági Tagozat Nórád megyei 4. számú választókörzetének csoportja és a Via Nova ICS Nyitra megyei csoportja, Kertész Csilla és Mészáros Attila vezetésével 2009. január 29-én a Civitas Fortissima történelmi vetélkedőt.

A versenyre 14 középiskolás csapat jelentkezett Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról. A verseny napján a jelentkező diákokra és felkészítő tanáraikra egész napos, színvonalas program várt. A verseny után közösen megtekintették a Palóc Múzeumot és a Civitas Fortissima emlékkiállítást is.

A versenyen első helyen végzett a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium csapata, második helyen a balassagyarmati Szent- Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola csapata, harmadik helyen az ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium csapata végzett. A versenyen való részvételükkel és eredményes szereplésükkel hitet tettek amellett a versenyzők, hogy a mai fiatalok számára fontos a hazájuk történelme, nemzeti hagyományai, múltja, jelen és jövője.

A versenyen valamennyi résztvevő diák értékes könyvjutalmat és oklevelet kapott. Mindemellett az első 3 helyezett csapat 1-1 hetes nyári táborozást is nyert a Via Nova ICS felajánlásával.
A verseny értékelésében és a díjak átadásában a két szervező mellett részt vett Balassagyarmat város polgármestere, Medvácz Lajos és Dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima Kuratórium elnöke.
A verseny fő védnöke Balla Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját, hogy szabadidejük egy részét törtenelmünk e dicső fejezetével foglalkoztak.

Köszönjük a támogatók, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Via Nova ICS és Balassagyarmat város anyagi és erkölcsi támogatását!

Kertész Csilla, Felvidék Ma

Képgaléria