Miniszterelnökünk, Robert Fico, még a válság előtt azon morfondírozott, hogy újabb vietnami vendégmunkások munkavállalását engedélyezi hazánk gyáraiban. Ötletéről ma már nyilván megfeledkezett.

A cseh kormánnyal ellentétben, nálunk a gazdasági válság miatt munkanélkülivé vált külföldi munkásokat, egyelőre még nem fenyegeti a kitoloncolás veszélye.Ennek oka, hogy nálunk sokkal kevesebb vendégmunkás kapott ideiglenes letelepedési, és munkavállalási engedélyt, mint nyugati szomszédunknál.

Ez év júliusáig Csehországban mintegy 70 ezer külföldi munkavállalási engedélye jár le. Ebből a mennyiségből, a cseh kormány tervei szerint, 2 ezer személyt repülővel szállítanak haza. Valamennyien 500 eurót kapnak az útra, és a kormány fizeti az útiköltségüket. A kormány a költségvetésében 60, 7 millió cseh koronát (2, 1 millió euró) különítettek el erre a célra, és már az első tízes csoportok el is hagyták az országot, az ígért útiköltséggel a zsebükben.

„Nálunk kevés ilyen munkavállalói csoport van. Pontosan 8 522 Európai Unión kívüli személy tartózkodik hazánkban, akiket a válságmegoldás miatt ilyen sors érhet”- nyilatkozta a Belügyminisztérium szóvivője, Erik Tomáš.

„Mi eddig nem tapasztaltunk olyan problémát, mint Csehországban. Nálunk a munkavállalási engedélyek lejártával a külföldi munkásoknak azonnal el kell hagyniuk az országot. Ellenkező esetben kitoloncolják őket, az ország területére való belépés több éves megtiltásával együtt. Ha a személy az ilyen felszólításnak sem tesz eleget, akkor a hatósági intézkedés megtagadása címén bűntényt követ el”- figyelmeztetett Tomáš.

A legtöbb vendégmunkás Ukrajnából érkezett hozzánk, szám szerint 4 728 fő. Utána a vietnami munkások következnek, számuk 2 532. Aránylag nagy létszámú a szerbiai dolgozók száma, akik a délszláv háború idején menekültek Szlovákiába (1 812 fő).
Negyedik helyen a dél-koreai autóipari munkások vannak, legálisan 1 485 személy tartózkodik Szlovákiában. Az ő jelenlétüket a zsolnai (Žilina) KIA-autógyár, és beszállítóinak szakmai felkészítése teszi indokolttá.

A cseh belügyminiszter, Ivan Langer (ODS) ötlete volt, hogy az Európa Unió országain kívüli személyeket Csehországban, munkavállalási engedélyük lejárta után, ültessék repülőre, és szállítsák haza őket.

Érdekes, hogy Szlovákiában 69 idegen állampolgár dolgozik, akiknek nincs munkavállalási engedélye, de a hatóság egyéb okok miatt megtűri őket.

Pontosan meghatározni, hogy Szlovákiában hány, engedély nélküli munkavállaló van, megbecsülni sem lehet. Viszont, ha tudomást szerez róluk az illetékes hatóság, akkor az ügyüket gyorsított eljárásban intézik, és az idegenrendészeti törvényeink alapján azonnal kitoloncolják őket.

„Az idegenrendészeti törvény értelmében a kötelező ellenőrzések során a rendőrség szabadon beléphet a munkahelyekre, munkásszállókra, irodákba, műhelyekbe, és a személyi adatok ellenőrzése után kérhetik az ott tartózkodó egyének munkavállalási engedélyét is”- állította Erik Tomáš.

(Felvidék Ma, aktuálne.sk, -ddg-)