A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet szlovákiai magyar kis- és középvállalkozások magyar, illetve kétnyelvű cégtábláinak, vállalkozási tevékenységükhöz kapcsolódó egyéb információs anyagainak az elkészítésére.

A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén járuljon hozzá a szlovákiai magyar kis-és középvállalkozások magyar, illetve kétnyelvű cégtábláinak, valamint vállalkozási tevékenységükhöz kapcsolódó egyéb információs anyagainak, így elsősorban szolgáltatási listák, éttermi menük, árlisták, nyitvatartási táblák nyomdai elkészítéséhez, illetve ezen anyagok elhelyezésének költségeihez.

A versenypályázat része annak a programnak, amelyet a Rákóczi Szövetség a szlovákiai magyar nyelvhasználat ösztönzése céljából valósít meg, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának támogatásával.

A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke: A Rákóczi Szövetség az arra érdemes pályázatok között összesen 1 500 000 Ft összeget oszt szét vissza nem térítendő támogatás formájában.

Jelen pályázati kiírásra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 200 000 Ft támogatás nyújtható.

A pályázók köre: A pályázati kiírásra olyan, szlovákiai magyar kis-és középvállalkozások (jogi és természetes személyek egyaránt) nyújthatják be pályázati igényüket, akik a szlovákiai nyelvtörvény rendelkezései alapján székhelyük, illetve telephelyük szerint jogosultak kétnyelvű feliratok használatára (azokon a településeken, ahol a magyar nemzetiségű lakosok részaránya meghaladja az összlakosság 20%-át) és nyertes pályázat esetén vállalják ezek elhelyezését székhelyükön, telephelyükön.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. március 5.

Pályázati anyagok beszerzése:

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a Rákóczi Szövetség honlapjáról, valamint a www.nekedmagyar.hu honlapról. A Pályázatokkal kapcsolatos további információ a Rákóczi Szövetség alábbi elérhetőségein kérhető: Tel: 0036-1/201 30 67 , fax: 0036-1/212 8891, e-mail: felvidek@rakocziszovetseg.hu

Kelt: Budapest, 2009. január 15.

Rákóczi Szövetség

Felvidék Ma, atos