Nemes feladatra vállalkoztak azok a pedagógusok, akik Ádám Zita, a SZMPSZ elnökének vezetése alatt egy Nógrád – Gömör regionális olvasókönyv megírását és összeállítását tűzték ki célul. Az olvasókönyv az alapiskolák 9 és 15 év közötti diákjainak van szánva és a tanórák remek kiegészítője lehet.

Ami a könyv szerkezetét illeti, a pedagógusok Nógrád és Gömör régiókat tájegységek és völgyek szerint osztották fel, ezeken a területeken belül jellemzik az egyes városokat és községeket kiemelve a természeti adottságokat, irodalmi, történelmi és népművészeti különlegességeket.

Ez a feladat cseppet sem könnyű, Ádám Zita szerint azonban mindenképp fontos a gyermekeket úgy nevelni, hogy tudják, hol vannak a gyökereik, honnan származnak. Ezen felül az olvasókönyv kreatív feladatokat is fog tartalmazni, ezek célja, hogy a tanulók játékosan, alkotva és kutatva ismerkedjenek azzal a környezettel ahol élnek.

A nyomtatáshoz szükséges anyagiak nagy részét egy pályázat elnyerésével sikerült beszerezni, de a költségekhez a pedagógus szövetség is hozzájárul. Az olvasókönyv megjelenésének időpontja május vége. Az iskolás gyerekek azonban nem az egyedüli célcsoport. A könyv ajánlott mindenkinek, aki szeretné jobban megismerni a tájat ahonnan származik vagy ahol él.

rimaszombat.eu