Közel hatszáz iskola szeretne modern oktatási intézménnyé válni, többek között az uniós alapokból nyert pénzösszegek segítségével. Arról, hogy valóban megkapják-e a pénzt az egyes iskolák, az Oktatási Minisztérium strukturális alapokat kezelő Ügynöksége hivatott dönteni. Szlovákia összes régiójának, a pozsonyit kivéve, érintett alapiskolái közt közel 13,3 millió eurót osztanak szét, melyet az intézmények a modernizációjukra fordíthatnak majd. A pozsonyi régió alap- és középiskolái közt a szétosztandó összeg nagysága több mint 660 ezer euro. Az uniós alapok iránt egyébként Kelet-Szlovákiában van a legnagyobb érdeklődés. A legtöbb kérvény az alapiskolákra vonatkozólag az Eperjesi kerületből (75), míg a középiskolákra vonatkozólag a Kassai kerületből érkezett (42).
Az alap- és a középiskolák valamint azok fenntartói január 19-éig adhatták be kérvényüket az uniós alapokból való részesedésre.
HN, Felvidék Ma