A kormány mai ülésén jóváhagyta az új építezési törvényt, amely 2010. július elsején életbe lép, ha a parlament is jóváhagyja.

Az új építkezési törvény teljes terjedelmében szabályozza a területfejlesztést, a településtervezést, az építkezési engedélyezési eljárást, de az ország egyes területeinek kategorizálását is. Amennyiben a parlament elé kerül és elnyeri végső formáját, az 1000 lakosnál nagyobb lélekszámú településeknek az eddig hatályos feltételek mellett területfejlesztési tervet kell kidolgozniuk, amelynek összhangban kell állnia a természet- és környezetvédelmi, valamint az uniós városfejlesztési elképzelésekkel is. A javaslat új állami hatásköröket alakít ki. Olyan hivatalokat hoz létre, amelyek hatékonyan bírálják el a speciális építkezéseket, újra lesz építési felügyelet, a konkrét beruházásokon pedig építkezési szakértők is, akik menet közben szűrik ki a hibákat, illetve büntetnek, ha szabályszegést tapasztalnak. A törvényjavaslat egyedül az építési területek kisajátítását nem tartalmazza arra hivatkozva, hogy ezt külön törvény fogja szabályozni. A tervek szerint 2010. július elsején lép hatályba az új törvény, az építőipari szakmákban addig kiadott iparengedélyek azonban ezt követően is érvényben maradnak.

Elfogadta a kormány az alternatív energiaforrásokból származó villanyáram- és hőtermelést szabályozó törvényjavaslatot.

Megszavazta a nemzetközi katonai missziókban szolgálatot teljesítő katonák kiküldetési illetményét, amely a feladat nehézségi fokától függően akár 1600 euró is lehet. És mivel Afganisztán már nem tart igényt arra a hadieszköz-ajándékra, amelyről 2004-ben szerződés született Kabul és Pozsony között, ezt az egyezményt annullálta. Elfogadta viszont az új magyar-szlovák katonai együttműködési szerződés tervezetét, amely az 1993 októberében lejárt korábbi megállapodás helyébe lép.

Megszavazták a miniszterek a szlovák-francia kormányközi egyezményt, amely legalább hat évre szabályozza a két ország közhivatalainak és testületeinek az együttműködését.

Áttekintette az európai támogatások merítésének teljesítését is. A jelentésből kiderült, hogy a 2004-2006-os támogatások közel 92 százalékát Szlovákia már lehívta, a maradék 8 százalékot pedig július végéig merítheti ki. 3 és fél millió eurós állami beruházástámogatást ítélt meg a kormány a Bártfán autóalkatrész-gyárat létesítő Kamax cégnek, 5 és fél milliót pedig a Crown Bevcan Slovakiának, amely bádogdobozokat fog gyártani Kehnyecen.

Döntött a kormány a cukorgyártás restrukturalizálásáról, és a robbanószerek, pirotechnikai eszközök, nem katonai rendeltetésű fegyverek és lőszerek kereskedelmének újraszabályozásáról is.

Felvidék Ma, Pátria, ngyr, sk