Nagyfödémesen március 6-án került sor a Remény hagyományos Imadélutánjára. A lelki program délután öt órakor kezdődött. Keresztút, elmélkedés, imádságok váltották egymást. Az imádságos találkozó csúcspontja az ünnepi szentmise volt, melyet Parák László csallóközcsütörtöki plébános celebrált.

Szakál László János, a galántai esperesi kerület esperese köszöntötte a lelkiatyákat és a híveket. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy az imádságot a papi hivatásokért továbbra is folytassák, mégpedig mind egyénileg, mind pedig közösségben. A Remény által szervezett Imadélutánok közösségi formája ebben az esztendőben immár a tizenötödik évébe lépett.

Felvidék Ma, spesnet