(Képekkel) Dombi Ferenc szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános március 1-jén ünnepelte pappá szentelésének 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból az ipolynyéki plébániatemplomban mutatta be rubinmiséjét.

A jubileumi ünnepségen részt vevő Bodzsár Gyula elmondása szerint a hálaadó ünnepi szentmisén a környékbeli papságon kívül jelen volt Rudolf Baláž besztrecebányai megyés püspök, Orosch János nagyszombati segédpüspök, Bartal Károly Tamás jászóvári apát és Mahulányi József vikárius, ipolysági esperes-plébános is.
Parák József ipolynyéki plébános meleg szavakkal köszöntötte a jubilánst, a vendégeket és a templomot zsúfolásig megtöltő híveket, köztük a magyarországi Csépáról, Dombi Ferenc szülőfalujából érkezett zarándokokat.
A 94 esztendős Dombi atya az esztergomi bazilikábaan történt pappá szentelése után Komáromban és Budapesten káplánkodott, majd húsz évig plébánosként működött Őrsújfalun, ahonnan 46 évvel ezelőtt került Ipolynyékre. 70 évet Isten, az egyház és a hívek hűséges szolgálatában töltötte. Dombi atya valóban a jó Isten különleges kegyeltjei közé tartozik, hogy kegyelméből teljes szellemi frisseségben és hajlott korához képest elfogadható testi erőnlétben élhette meg rubinmiséjét, ami csak nagyon keveseknek adatik meg.
Ritkán fordul elő az is egy pap életében, hogy egy és ugyanazon templomban mutathatta be ezüst-, arany-, vas- és gyémántmiséjét, valamint a rubinmiséjét is. A jubiláns lelkipásztor, mondhatni, stílusosan, a 70. zsoltárból választotta rubinmiséjénmek jelmondatát: „Ifjúságom óta te vagy oltalmazóm, benned bíztam mindenkor. A vénség idején ne vess el, mikor erőm megroskad, ne eressz el!“

Felvidék Ma, SM