Immár a huszadik Imanapra készülődnek Komáromban papok és hívek, hogy együtt imádkozzanak magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint magyar főpásztorért.
Lénár Károly atya kezdeményezését a Jó Pásztor Társulás folytatta, majd a Pázmaneum Társulással karöltve rendezik  meg, már 2006-tól az Imanapokat Révkomáromban, ugyanis fennállt a veszélye, hogy megszűnik az imatalálkozó.

Az I. Imanapra 1990. Pünkösdjén került sor a Szent András- templomban, Jókai szülővárosában. Azóta minden év Jó Pásztor vasárnapján – ami Húsvét 4. vasárnapja – összegyűlnek a felvidéki magyar katolikus hívek, hogy kérjék a Mindenható Atyát, hallgassa meg állhatatosan előterjesztett könyörgéseiket. A komáromi Klapka tér a magyar katolikus hívek számára olyan központ, ahol találkozhatnak és közös ügyük mellett kiállhatnak.
Az Imanapokat szervező Jó Pásztor Társulat több ízben is adott át Memorandumot a Szentszéknek, az Apostoli Nunciatúrának és a Szlovák Püspöki Karnak is. A nyilatkozatokat az illetékes hatóságok tudomásul vették, ám érdemi előrelépés nem történt…

A Komáromi Római Katolikus Plébánia, a Pázmaneum Polgári Társulás és a Jópásztor Alapítvány szervezésében Jó Pásztor vasárnapján, május 3-án kerül sor a jubileumi XX. Komáromi Imanapra Révkomáromban. Az Imanapon magyar főpásztorért valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak a felvidéki katolikus hívek. Az Imanap egyben a most kezdődő Jó Pásztor Imakilenced első állomása is. A Szervezők a jubileumi Imanapra szeretnék elkészíteni Lénár Károly atya életét és munkásságát összefoglaló emlékkönyvét is.

Program:

14:30 Keresztút Lénár atya gondolatai alapján

15:30 Megemlékezés Lénár Károly atyáról és a kommunizmusban üldözött felvidéki magyar papokról

16:00 Ünnepi főpapi szentmise. Bemutatja Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök

Felvidék Ma, Pázmaneum, atos