Elzer Ferenc felvidéki származású lelkipásztorról emlékeztek meg március 7-én, szombaton szentmise keretében a Pázmány Péter Alapítvány tagjai, papok, helybeli hívek és Elzer atya egykori budapesti hívei a szőgyéni római katolikus templomban.
Elzer Ferenc 1931-ben született Szőgyénben. Teológiai tanulmányait a Központi Szeminárium papnövendékeként a budapesti Hittudományi Akadémián végezte, ahol teológiai doktorátust is szerzett. Esztergomban szentelték pappá 1954-ben. Lelkipásztori szolgálatának jelentős részét Budapesten, a Szentháromság-templom plébánosaként végezte, ahol a templom építésében és a plébániai közösség megszervezésében is oroszlánrészt vállalt. Az ő érdemének tudható be, hogy felvidéki és magyarországi papok valamint világiak 1991-ben megalapították a Pázmány Péter Alapítványt, hogy ösztöndíjjal segítsék a felvidéki magyar kispapok anyanyelven történő képzését Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Elzer atya irodalmi vonalon is tevékeny volt, a felvidéki magyar katolikusok számára éveken keresztül kalendáriumot szerkesztett. 1995-ben gyilkosság áldozata lett, így most tragikus halálának 14. évfordulójára emlékeztek.
A szőgyéni születésű lelkipásztorra a megemlékezés kezdetén Kovács László, helybeli esperes-plébános emlékezett, aki köszöntötte a szentmise főcelebránsát és szónokát, Bíró László tábori püspököt, a Budapesti Központi Szeminárium volt rektorát, a Pázmány Péter Alapítvány védnökét is. Mindketten kiemelték annak fontosságát, hogy Elzer Ferenc atyának legyenek követői a felvidéki magyar fiatalok között, hiszen szüksége van a hívő közösségnek olyan jó pásztorokra, akik anyanyelvén szólnak a néphez.
A szentmisét követően, amelyet egyben magyar papi hivatásokért is felajánlottak, a megemlékezők a szőgyéni temetőbe vonultak, ahol a Pázmány Péter Alapítvány képviseletében Farkas Zsolt, az alapítvány alelnöke helyezett el koszorút a tisztelet és kegyelet jeleként.

Felvidék Ma, Pázmaneum, Karaffa János