“Biztosítottam az elnök asszonyt, hogy a törvényjavaslat parlamenti megvitatása során egyetlen olyan rendelkezés sem megy át, amely korlátozná a nemzeti kisebbségek anyanyelvének használatát” – jelentette ki Pavol Paška ma délután a Párkány melletti Bélán, miután tárgyalt a magyar Országgyűlés elnökével.

Szili Katalin kijelentette: a magyar felet nyugtalanítja a törvényjavaslat, és aggályosnak tartja azt, de ennek ellenére Paška szava számára garanciát jelent, hogy a magyarok jogai nem sérülnek. “Engedjék meg, hogy mi, szlovákok is védjük anyanyelvünket. Ez nem irányul a kisebbségek ellen. Ez félreértés. Más, nagyobb országoknak is van hasonló törvénye” – fejtette ki egy újságírói kérdésre a szlovák házelnök.

Visszautasította azt a feltételezést, hogy a szlovák állami szervek konkrétan és céltudatosan arra törekednének, hogy megnyirbálják a kisebbségi jogokat. “Ezt elutasítottam, elutasítom és el is fogom utasítani” – hangsúlyozta Pavol Paška. A magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokban felmerült problémákat “nagymértékben félreértésnek” minősítette.

A szlovákiai közszolgálati Patria Rádió frekvenciaváltása következtében felmerült problémák – az új URH-adást a magyarok lakta vidékek nagy részén nem lehet fogni – a sajtóértekezleten elhangzott közlés szerint rövidesen megoldódnak.

Nyolc héten belül üzembe fognak helyezni egy új adót, amely lefedi a nyugat-szlovákiai, magyarok lakta vidékeket, míg június végéig hasonló adó kezd működni Kelet-Szlovákiában is. A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban Paška úgy fogalmazott: Szlovákia a leghatározottabban elítéli a kollektív bűnösség elvét, és ahol ez felmerülne, fellép ellene. Megjegyezte: ez a téma Csehországot is érinti. A kisebbségi kultúra finanszírozása terén mindkét fél biztosította egymást arról, hogy az állami támogatások mértéke a gazdasági válság ellenére sem fog csökkenni egyik országban sem. Ha gondok adódnak, a felek konzultálnak egymással.
Szili Katalin és Pavol Paška a találkozón áttekintették és kiértékelték annak a tárgyalási folyamatnak az eredményeit, amelyben a két házelnök december elején Komáromban egyezett meg.

A megállapodás alapján az elmúlt hetekben tárgyaltak egymással a két parlament szakbizottságai. A magyarok ennek alapján listát állítottak össze az időszerű problémákról. Ezt a “probléma-katalógust” a magyar fél átadta a szlovákoknak. “A listán jelzett témákat megvitatom a szlovák parlament illetékes bizottsági elnökeivel. Mindez jó kiindulási alapja lehet a további tárgyalásoknak” – mondta Paška.

Aláhúzta: a szlovákok szeretnék ismételten megvitatni a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának, illetve a magyarországi nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletének kérdését. A KMKF-fel kapcsolatban Pozsony továbbra is azt állítja: elfogadhatatlan számára, hogy a magyar Országgyűlés tavaly saját állandó intézményévé tette azt. “Remélem, hogy a magyar parlament felülvizsgálja ezt a státust” – szögezte le Paška. Szili Katalin erre reagálva aláhúzta: a KMKF nem intézmény, hanem “az intézményesített együttműködés fóruma”, amely nem ismeretlen Európa más országaiban sem. “Várjuk, hogy a szlovák fél írásban is foglalja össze kifogásait” – jegyezte meg az Országgyűlés elnöke. A felek megállapodtak abban, hogy a még nyitott kérdéseket a közeljövőben megvitatják a külügyi és az alkotmányjogi bizottságok, majd június végén újra találkozik a két parlamenti elnök, hogy kiértékeljék az újabb tárgyalássorozatot. “Nem kizárt, hogy júniusban tovább tudjuk szűkíteni a problémák sorát” – jegyezte meg Szili Katalin.

Paška és Szili a találkozót egyaránt konstruktív hangulatú munkamegbeszélésnek minősítették. A szlovák házelnök többször is kijelentette, hogy “egyenrangú partnerként” tárgyaltak, s hogy most nem volt olyan érzése, mint korábban többször is, hogy a magyarok “pellengérre” állították volna a szlovákokat. Az Országgyűlés elnöke a találkozó után Kéméndre és Szőgyénre látogat, ahol részt vesz az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulós ünnepségein. Nem hivatalos értesülések szerint a szlovák fél nehezményezte, hogy a magyar Országgyűlés elnöke a találkozót összekapcsolta a magyar forradalom és szabadságharc évfordulós ünnepségein való részvétellel.

Felvidék Ma, Figyel.hu